Udalosti

Biblická vedomostná súťaž pre mládež v Emmaus, Jelka, 1-2. apríla 2016.

04.04.2016 08:28
Vždy nás napĺňa vďaka voči Pánovi, keď vidíme, že deti, mládež a dospelí s radosťou študujú Božie Slovo. Sú ochotní venovať svoj čas a silu na získavanie vedomostí , a to tak, že o tom aj presvedčia ostatných v rámci súťaže. Je chvályhodné, že popri školských povinnostiach, skúškach alebo dokonca...

Detská Biblická Súťaž, Jelka, 27. február 2016

04.03.2016 16:20
Tento rok sa na Detskú Biblickú Súťaž pripravovalo 34 skupín. Prišli z dvoch cirkevných okresov (Bratislavský seniorát a Komárňanský seniorát) ako aj z katolíckej školy. Z toho 18 skupín žiakov prvého stupňa a 16 z druhého stupňa základnej školy. Z niektorých cirkevných zborov prišlo na súťaž aj...

Jarný tábor Emmaus, Jelka, 22-26. februára 2016

03.03.2016 00:00
Z Božej milosti sa aj tento rok od 22. do 26. februára znova mohol v Jelke uskutočniť Jarný tabor Emmaus, na ktorý prijalo pozvanie približne 50 detí , vedúcich a pomocníkov. V pondelok večer sme začali stíšením a zoznámili sme sa. Každé ráno sme začínali stíšením na izbách, a aj sme takto ukončili...

Kurz pre mládež z Východného Slovenska, Jelka, 1-4. február 2016

15.02.2016 16:09
Vďaka Pánovi sa už viackrát mohol uskutočniť Kurz pre mládež z Východného Slovenska. Aj tento rok sa kurz konal v Jelke, v Misijnom centre Betlehem. Každý rok organizujeme takýto kurz pre mládež z obce Svätuše. Tentokrát duchovný pastier Ferenc Szopó prišiel s piatimi mladými ľuďmi, z ktorých...

Koncoročné sústredenie, Jelka, 28. december 2015 – 1. január 2016

01.01.2016 18:00
Som vďačná pánu Bohu zato, že sa znova mohlo uskutočniť koncoročné sústredenie pre mládež v Jelke, v misijnom centre Betlehem. Zúčastnilo sa na ňom dokopy 35 osôb. Motto sústredenia bolo: ”Boh je pripravený dať nám oveľa viac, ak oby sme si mysleli…”Podujatie sa začalo v pondelok podvečer stíšením...

Víkendové sústredenie pre dievčatá, Jelka, 13-15. november 2015

20.11.2015 17:18
Sme vďační Pánovi zato, že sme znovu mohli zorganizovať Víkendové sústredenie pre dievčatá. Je dobré, že môžeme v Jeho prítomnosti, na základe Božieho Slova hľadať Jeho vôľu ako ženy a dievčatá, zistiť, aké má s našim životom plány a ciele. Počas tohoto víkendu sme sa zaoberali s viacerými...

Víkendové sústredenie pre chlapcov, Mad, 13-15. november

20.11.2015 00:00
Vďaka a sláva patrí Pánovi za to, že sme už 8. krát mohli uskutočniť Víkendové stretnutie pre chlapcov, v Made, v budove Záchrannej misie. Počas celého víkendu sme sa sústredili na Jozefov život, sledovali sme, aký príklad nám dáva Pán skrze tejto biblickej mužskej postavy. Vypočuli sme si 3...

Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy, Jelka, 10.10.2015

16.10.2015 12:26
Sme vdační Bohu, že aj tento rok sa mohla uskutočniť súťaz v prednese kresťanskej poézie a prózy. Podujatie sa konalo v misijnom Centre Betlehem v Jelky. Aj napriek zlému počasiu, prišlo veľa deti do Jelky. Súťažiacich bolo 28, spolu s dospelými nás bolo 50.Po príhovore sme spolu...

Detský tábor Emmaus, Hatfa, 27.-31.7.2015

20.08.2015 11:27
     Vďaka Božej milosti sme medzi 27.a 31 .augustom stravili požehnaný týžden v Hatfe, v priestoroch tábora Emmaus. Veľakrát som už počula o tomto tábore na východe Slovenska, aj preto som bola v radostnom očakavaní, a veľmi som sa tešila, že tentokrát...

Detský tábor Emmaus, Jelka, 13-17.7.2015

28.07.2015 11:23
        Vďaka Pánovi, že aj tento rok sa konal letný tábor pre deti. Zúčastnilo sa 69 detí. Biblické príbehly boli o Józueovi. Bol to príbeh o tom, ako pán Boh viedol svoj ľuď.  V skupinách vedúci vysvetlili deťom význam príbehu a ponaučenie, ktoré si z neho môžu...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>