A Pozsonyi Egyházmegye missziói napján a gyerekek között szolgáltunk, Alistál, 2016. szeptember 15.

2016.09.19 14:39

Hálás szívvel emlézem vissza az 1. Egyházmegyei Missziói Napra, amelyre 2016. szeptember 15-én került sor Alistálon.  

Amíg a felnőttek Igehirdetést, bizonyságtételeket és zenés szolgálatot hallgatthattak, mi a helyi egyházi alapiskola épületében külön foglalkozást tartottunk a gyerekeknek. Kb. 40 gyermek vett részt az alkalmon, akiket korosztály szerint két csoportba osztottunk, ovódáskortól – 10 éves korig, és 10 évnél idősebb gyerekekre.

Mindkét csoportban három-három éneket tanulhattak meg a gyerekek. A Bibliai történetet a kisebbeknél Virág Szilvia, a nagyoknál Andrássy Zsuzsa tanította. Mózes és az Úr Jézus életén keresztül arra mutattunk rá, hogy Istennek terve van az életünkkel. Elhangzott, hogy Mózesen keresztül szabadította ki Isten Izráel népét az egyiptomi rabszolgaságból, és az Úr Jézuson keresztül pedig megszabadít bennünket a bűneinktől és a kárhozattól. Neki terve van a mi életünkkel is, és azt szeretné, ha mindnyájan, így a gyerekek is megismernék Őt és elnyernék az örök életet. Az aranymondás a János 3:16 volt. Jó volt látni, milyen szépen bekapcsolódtak a gyerekek az éneklésbe és  hogyan figyeltek az Igére.

A Bibliai foglalkozás után állomásjátékra került sor.  A gyerekeket öt csoportba osztottuk, vegyesen voltak kicsik és nagyok egy-egy csoportban.  Hét különböző feladat kellett megoldaniuk, volt  Bibliai-activity, memóriajáték és ügyességi feladat is. Habár sok gyerek nem ismerte egymást korábban, szépen tudtak együtt játszani.

A foglalkozás után a gyerekekkel csatlakoztunk a felnőttekhez az Imaház udvarán, ahol a továbbiakban szeretetvendégségre és kötetlen beszélgetésre került sor.

Ezúton köszönjük a szervezőknek a meghívást és a gyermekek közötti szolgálat lehetőségét. Hálás vagyunk, hogy új gyerekeket ismerhettünk meg, és alkalmunk volt nekik átadni az evangélium üzenetét.


 

 Görföl Eleonóra, Jóka