Biblická súťaž pre deti, Jelka, 01.03.2014

05.04.2014 08:49

            Z Božej milosti, občianske združenie Emmaus mohlo aj tento rok zorganizovať Biblickú súťaž pre deti, pre žiakov základných škôl. Súťaž sa konala 1. marca 2014 v Jelke, v budove Misijného Centra Betlehem. Zúčastnilo sa približne 220 osôb, 13 skupín v kategórii 1.stupeň ZŠ a 14 skupín v kategórii 2.stupeň ZŠ. Skupiny boli z cirkevných zborov dvoch seniorátov (Bratislavský a Komárňanský), ako aj z reformovaných a katolíckych cirkevných škôl. Z niektorých cirkevných zborov alebo škôl prišlo aj viac skupín. Cieľom súťaže bolo, aby deti popri svedomitej príprave lepšie spoznali Božie Slovo a samotného Pána Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa. Podujatie sa začalo o 10.00 krátkym stíšením v miestnom kostole reformovanej cirkvi, kde duchovný pastier Tibor Kiss povzbudil účastníkov súťaže Božím Slovom. Keď sme rozposlali pozvánky na Biblickú súťaž, čakali sme, že sa prihlásia 4-6-členné skupiny.  Väčšinou sa aj prihlásili skupiny s takýmto počtom členov, ale popri tom boli aj také skupiny, ktoré mali len 3 či 2 členov. Pre 1.stupeň ZŠ bola určená téma kniha Ruth. Pre 2.stupeň ZŠ vybrané časti knihy Eszter. Podujatie sa skončilo v kostole vyhlásením výsledkov súťaže. Nakoniec si každý účastník mohol vybrať niečo spomedzi mnohých hodnotných kníh a darčekov. Verím, že ten najväčší dar, učenie Božieho Slova si deti vzali domov vo svojich srdciach, a toto môže znamenať pre ich život večnú hodnotu.