Biblická súťaž pre mládež, Jelka, 20. apríla 2013

22.04.2013 17:41

Vďaka Pánovi, aj v tomto roku sa mohla uskutočniť Biblická súťaž pre mládež. Tento krát sa na nej zúčastnilo 60 osôb.   

Podujatie sa začalo o 10.00 hod. v budove Misijného centra Betlehem v Jelke. Na úvod sme spievali a modlili sa, duchovný pastier Dr. Alfréd Somogyi z Opatovského Sokolca v krátkom stíšení dodal účastníkom odvahu z Božieho Slova, na základe Galaťanom 1, 10-24. Zaznelo aj upozornenie, že sa nemáme chcieť zapáčiť alebo vyhovieť ľuďom, ale Pánu Bohu. 

Súťažiaci sa mali tento krát pripraviť z 9.-16. kapitoly evanjelia podľa Lukáša. Súťažilo dohromady13 skupín. Každá skupina dostala 11 pracovných listov,  ktoré väčšinou obsahovali 5-6 otázok/úloh, takže mali zodpovedať dokopy 51 otázok. Na vypracovanie jedného listu mali čas približne 5-7 minút. Odpovede opravovali duchovní pastieri a jedna pedagogička z cirkevných zborov súťažiacich. Počas súťaže niekoľko dospelých robilo dozor.  Potom nasledoval obed, a samozrejme vyhodnotenie a odovzdanie cien. Podujatie sa skončilo o 14.00 hod modlitbou a spevom.

Verím, že v mladých ľuďoch zostali nielen poznatky, ale aj ponaučenia z Božieho Slova, ktoré dokážu aplikovať na vlastný život.