Biblická vedomostná súťaž pre deti, Jelka, 11. júna 2022

12.09.2022 20:45

Sme vďační, pretože po takmer jeden a pol ročnej prestávke sa znova naplnila budova Misijného centra Betlehem v Jelke. 11. júna sa znova konala Biblická vedomostná súťaž pre deti. Na tomto podujatí sa zúčastnilo skoro sto detí, ktoré sprevádzali duchovní pastieri, učitelia alebo rodičia. Začali sme sa schádzať o desiatej v miestnom reformovanom kostole, kde sme najprv spoločne spievali.

Znova zaznela pieseň, ktorú spievame na každej súťaži:

Poď s nami, lebo hľadáme poklad!
Neoľutuješ to, keď teraz pôjdeš s nami!
Pretože toto je jedinečný, veľký poklad,
Ver mi, že od neho drahší nie je!
Tento poklad je Sväté Slovo, tak dobre dávaj pozor,
Lebo je šťastný, kto ho číta, a s vierou aj dodržiava.

Účastníkov privítala Zuzana Andrássyová a farár Kiss Tibor sa na úvod pomodlil a predniesol krátke stíšenie. Potom boli deti rozdelené do skupín a každá skupina mala prideleného dozorcu. Bola medzi nimi aj skupina z dvoch súťažiacich, ktorí dosiahli veľmi pekné výsledky. Ale skupiny väčšinou pozostávali zo štyroch až piatich členov.

Súťažilo dvanásť skupín žiakov prvého stupňa a desať skupín žiakov druhého stupňa. Menšie deti sa tento rok pripravovali z príbehu Jonáša, väčší z príbehu Ruth.

Samotná súťaž trvala do obeda, potom po obede a krátkej prestávke sme sa vrátili do kostola na vyhlásenie výsledkov.

Tu pán farár Cinzke Zsolt v modlitbe poďakoval Pánu Bohu za toto podujatie a jeho účastníkov. Nakoniec Zuzana Andrássyová vyhlásila výsledky súťaže. Všetky skupiny dosiahli veľmi dobré výsledky. Každé dieťa si mohlo vybrať za odmenu knihu a darček.

Veríme, že účastníci sa nezlepšovali len vo vedomostiach, ale Božie Slovo ostalo aj v ich srdciach a tak mohli rásť aj vo viere.

Dúfame, že čoskoro sa zasa stretneme v letných táboroch alebo na ďalšej súťaži.


 G. Nóri, Jelka