Biblická Vedomostná Súťaž pre Deti, Jelka, 22. februára 2020

29.03.2020 23:16

Každý rok je radosť vidieť, ako sa kostol reformovanej cirkvi v Jelke naplní deťmi, ktoré prichádzajú s cieľom ukázať všetko, čo sa naučili z Božieho Slova. Tento rok súťažilo 17 skupín žiakov 1.stupňa  a 12 skupín 2.stupňa. Účastníci prišli z dvoch cirkevných okresov (Bratislavský a Komárňanský), ako aj jedna skupina katolíckych detí si prvýkrát vyskúšala, aká je v Jelke Biblická Vedomostná Súťaž. Podujatie sa začalo v kostole spievaním, povzbudením z Božieho Slova, oboznámením sa s pravidlami a rozdelením do skupín. Samotná súťaž prebiehala v budove Misijného Centra Betlehem. Pre obidve vekové skupiny bolo pripravených  6 strán s otázkami a rôznymi úlohami. Menší sa pripravili z druhej časti života Jozefa zo Starého Zákona, keďže vlani sa mali naučiť prvú časť. Väčší sa zasa pripravili z Nového Zákona, evanjelia podľa Jána, o utrpení, smrti a zmŕtvychvstaní Pána Ježiša. Súťažiaci obidvoch kategórií vložili do prípravy všetko úsilie a čas, čo sa prejavilo aj na dosiahnutých výsledkoch. Ale veríme, že najdôležitejšie nie sú výsledky a poradie, ale sám Pán Ježiš a Jeho Slovo. Poznatky z tejto súťaže obohatia deti duchovne. Cieľom súťaže je, aby sa deti vážnejšie a podrobnejšie zaoberali so Svätým Písmom, aby sa prehĺbila ich láska k Slovu, čítanie Biblie sa stalo prirodzeným, a aby skrze Ducha Svätého boli priťahovaní k Pánovi Ježišovi, kto chce v nich pôsobiť cez Božie Slovo. Veríme, že nie sú bohatší len o lexikálne poznatky, ale ich duchovní pastieri, katechéti, ktorí ich pripravovali, im odovzdali aj ponaučenia, ktoré sa týkajú aj ich života. Sme vďační Pánovi zato, že táto súťaž môže byť nástrojom v Jeho rukách, že Ho deti lepšie môžu spoznať.

Po obede sme sa zasa zišli v kostole, kde každý vzrušene čakal na výsledky. Nikto neodišiel s prázdnymi rukami, pretože odhliadnuc od výsledkov každý dostal darček, malú pozornosť. S radosťou sme videli, že boli deti, ktoré sa už chceli pripravovať na ďalšiu súťaž, a pýtajú sa na tému, čo sa majú učiť. Sme vďační, že nielen deti, ale aj ich pripravujúci farári a katechéti majú veľký záujem o súťaž. Popri ich mnohých úlohách a povinnostiach si nájdu čas venovať sa príprave detí, aby sa mohli zúčastniť na súťaži. Aj mnohí rodičia z pozadia veľmi veľa pomáhali pri príprave, spolu so svojimi deťmi aj doma čítali a učili sa biblické časti.

Dúfame, že Slovo padlo do dobrej pôdy, a náš život môže prinášať ovocie na slávu Božiu, ktoré sa Mu páči. To všetko v nás vykonáva On, a za všetko patrí vďaka Jemu.  

 

 

FOTOGALERIA