Biblická vedomostná súťaž pre mládež a dospelých, Jelka, 12-13. apríla 2019

20.06.2019 16:11

V úzkom rodinnom kruhu sa mohla uskutočniť aj v roku 2019 Biblická vedomostná súťaž pre mládež a dospelých 13. apríla v Jelke. Ešte predtým, v piatok večer sme spoločne začali večerou a stíšením z Božieho Slova. Slovo bolo citované z listu Efezským (Ef.6,10-20: Oblečte si na seba Božiu výzbroj) Z toho by som zdôraznil túto časť: „...Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla.” Vysvetlenie bolo veľmi poučné a dodalo nám silu k súťaži.

Na druhý deň, v sobotu prišiel rad na samotnú biblickú vedomostnú súťaž. Témou bolo pokračovanie od vlani – evanjelium podľa Marka kapitoly 9-16. Organizátori a pomocníci zasa urobili všetko čo sa dalo, počnúc od zaradenia do skupín až po ukončenie celej súťaže, všetko prebehlo bez problémov. Každú minútu súťaže som ako súťažiaci prežíval s radosťou. Prebiehal aj vzrušujúci boj s časom, pretože na zodpovedanie otázok bol časový limit, ktorý sa nám často zdal krátky. Ale tak ako v boji nám nepriateľ nedáva veľa času na obranu, tak aj tu prebiehal „tvrdý boj“. Ako súťažiaci môžem povedať to, čo každý vie: z tých častí, ktoré sme si lepšie pozreli, sme vedeli na otázky odpovedať správne a načas.

V živote sa veľakrát môžeme dostať do ťažkej situácie, a nie je jedno, ako rýchlo a správne vieme konať alebo sa rozhodnúť. Oblečme si Božiu výzbroj a používajme ju! Preto budeme vedieť rýchlejšie a správne „odpovedať“ aj na otázky, ktoré nám prinesie každodenný život. Tak ako výzbroj a pancier je blízko nášho tela, tak nech je aj Božie Slovo blízko nášho každodenného života. Potom dostaneme ocenenia nielen na Biblickej vedomostnej súťaži v Jelke, ale môžeme získať aj korunu života, ktorá je večný život.

Srdečne ďakujem organizátorom súťaže a pomocníkom za zážitok, za bratské spoločenstvo, sviatočnú náladu. Hoci sme súťažili, v prvom rade sme chválili Pána Ježiša Krista, ktorý nás našiel, oslovil a dovolil, aby sme ho spoznali.

 S.D.G.

 Farkas Attila a Gabi, spolupracovníci Emmaus