Biblická vedomostná súťaž pre mládež a dospelých, Jelka, 13-14. apríla 2018

07.05.2018 16:53

Sme vďační Pánovi zato, že sa znova mohla uskutočniť v Jelke Biblická vedomostná súťaž pre mládež a dospelých. Tento rok sa účastníci mali pripraviť z prvých ôsmich kapitol Evanjelia podľa Marka. S radosťou prežívame, že aj v dnešnej dobe sú takí mladí ľudia aj dospelí, ktorí berú vážne štúdium Božieho Slova a sú ochotní venovať svoj čas na prípravu. Samozrejme, hlavným cieľom súťaže nie je len nadrviť sa z hlavy čo najviac veršov zo Svätého Písma, ale aby popri čítaní Slova a prípravy na súťaž účastníci lepšie spoznali Nebeského Otca a Pána Ježiša Krista a obeť, ktorú za nás priniesol. Božie Slovo nás povzbudzuje, dáva nám silu, očistí nás od hriechov, spoznáme pri čítaní sami seba a skrze neho nás Duch Boží oslobodzuje.

Hoci tento rok sa na súťaži zúčastnilo len 5 skupín, strávili sme spolu čas akoby v rodinnom kruhu ako bratia a sestry v Pánovi v Jeho prítomnosti. Podujatie sa začalo už v piatok, aby sme mali možnosť spoznať sa, porozprávať sa, a hlavne sústrediť sa na Božie Slovo. Stíšenie odznelo na základe verša Izaiáš 40, 29 – “Ustatému dáva silu a rozhojňuje moc bezvládneho.” Počuli sme o ľuďoch z Biblie, ktorí sa v určitej časti svojho života unavili a videli sme, ako sa im Pán ponáhľa na pomoc a ako ich posilňuje. Čítali sme si biblické verše, pomocou ktorých aj nás chce Pán posilniť a povzbudiť, povedať nám, že nemusíme naše ťarchy niesť sami. Keď sme unavení a nevládzeme niesť svoje bremená, môžeme ísť k Nemu. Ani nás nenechá osamote, ale stojí pri nás a podvihne nás. V priebehu večera sme ešte mali možnosť zopakovať si vybrané časti z Biblie, aby sme si zapamätali čo najviac veršov a uložili si ich nielen do pamäti, ale aj do srdca.  

V sobotu pred súťažou sme počuli ešte jedno povzbudenie z Božieho Slova, z vybraných častí na súťaž to bolo evanjelium podľa Marka 8, 22-26, príbeh o uzdravení slepého z Betsaidy. Pochopili sme, že aj nás si Pán zavolal k sebe, aby sme s Ním boli osamote a sústredili sa na Neho. Popri štúdiu Slova chce aj nás uzdraviť a dať nám správne videnie. Po stíšení sa skupiny rozišli a konečne sa mohla začať súťaž, kde mohli súťažiaci ukázať, koľko vedomostí si osvojili počas prípravy. Úlohy boli rozdelené na 10 stranách a dokopy bolo na nich 40 otázok, ktoré dali námahu nielen súťažiacim, ale aj tím, čo opravovali. Niektorím účastníkom sa zdalo, že je málo otázok, lebo otázky neobsahovali každý verš alebo odsek z daných kapitol. Iní sa zasa vyjadrili, že na budúci rok sa musia viac učiť. Nikto však neodchádzal domov sklamaný, veď Božie Slovo nás obohatilo a počas podujatia sme získali aj nových priateľov, bratov a sestry v Pánovi.

Veríme, že najdôležitejší nie je výsledok, či umiestnenie na základe dosiahnutých bodov, ale Božia prítomnosť a Jeho Slovo, skrze ktorého nás chce viesť. Dúfame, že Jeho Duch Svätý v nás prehĺbi pomocou naučených veršov náš vzťaž so živým Bohom, a v živote každého z nás použije vedomosti, ktoré sú pre nás užitočné, aby sme vedeli žiť na Jeho slávu.

 

FOTOGALERIA