Biblická vedomostná súťaž pre mládež a dospelých, Jelka, 25. júna 2022

12.09.2022 20:45

Od roku 2020 sa pripravujeme na dvakrát odloženú Biblickú vedomostnú súťaž pre mládež a dospelých, ktorá sa vďaka Pánovi uskutočnila 25. júna 2022 v sobotu v Jelke, pod organizáciou Občianskeho združenia Emmaus. Súťažiaci sa mali pripraviť z časti 1. Mojžišovej 11,10 – 1. Mojžišovej 18,15.  Toto je odsek z Biblie, ktorý nás oboznámil s časťou  života  Abraháma a jeho rodiny, od rodu Séma, až dovtedy, keď sa Pán zjavil Abrahámovi  v Mamré a sľúbil jemu a jeho žene Sáre Izáka.  

Súťaž sa začala spoločným spievaním a krátkym stíšením z Božieho Slova. Szilvia Virág, duchovná pastierka z Vydran povzbudzovala účastníkov na základe 1. Listu Jána 2,14b: „Písal som vám mládenci, lebo ste silní, Božie Slovo vo vás ostáva a prekonali ste zlo.” Vyzdvihla, že je veľmi dôležité, že to čo sa súťažiaci naučili počas prípravy, teoretické vedomosti, nemajú zostať len ako teória, ale majú ich preniesť aj do praktického každodenného života, pretože tak bude vidieť, že sú deťmi Pána Ježiša. Povedala aj to, že je dôležité učiť sa Písmo spamäti, pretože takto Božie Slovo ostáva v nás, a dokážeme zvíťaziť nad pokušiteľom.

Na súťaži sa zúčastnilo šesť 2-4 členných skupín. Súťažiaci prišli z Jelky, z Komáromu z Maďarska, Padáň+Boheľov-a , Kolárova a dve skupiny z Dunajskej Stredy. Vedomosti súťažiacich  sa preverili pomocou  náročných a podrobných otázok a úloh. Na 8 pracovných hárkoch bolo dokopy 38 otázok. Medzi otázkami bolo napríklad, čo sa stalo s Abrámom a faraónom, potom ako zobrali Sáraj do faraónovho domu, kto bojoval v bitke pri údolí Sidím, akými slovami povolal Pán Abráma ešte v Háráne, aký sľub dostala Hágar od anjela Pána, alebo čo povedal Pán Abrahámovi ohľadne obriezky. Boli otázky, na ktoré súťažiaci mohli odpovedať svojimi slovami, aj také, kde bolo treba presne citovať, boli úlohy, kde mali niečo doplniť alebo nájsť dvojice, ale bolo treba vedieť aj mená z rodokmeňa a presné roky, mená kráľov, ktorí bojovali v bitke a názvy miest – pýtali sa na všetky podrobnosti.  

Na prvom mieste skončila skupina Sineár z Dunajskej Stredy, ktorá dosiahla 305 bodov, 92,42%. Za nimi nasledovala skupina Gomora z Jelky, potom skupina Sodoma z Dunajskej Stredy, skupina Admá z Komárna, Cóár z Padáň+Boheľov, a nakoniec skupina Góim z Kolárova.

Dúfame, že Božie Slovo, ktoré sa účastníci počas prípravy naučili, ostane aj v ich srdciach, kde nájde úrodnú pôdu a bude prinášať ovocie, a Pán Ježiš ho bude používať ako vedenie na ceste životom. Amen!