Biblická vedomostná súťaž pre mládež, Jelka, 7-8. apríla 2017

19.01.2018 15:07

Dobrý prístup k Božiemu Slovu je určite učenie sa. Privádza nás predsa k takým veciam, o ktorých sme nevedeli. Sväté Písmo nás môže urobiť múdrejšími, a to nie v hocičom, alebo pre hocičo, ale na spásu – čo je pre človeka to najdôležitejšie a najpotrebnejšie skrze viery v Pána Ježiša Krista! A toto učenie neznamená suché bifľovanie, ani unavujúce drvenie, ale radosť z objavovania a obdarovania novými poznatkami.” Okrem iného aj týmito myšlienkami sa začala v piatok večer v Emmaus Biblická vedomostná súťaž pre mládež, kde duchovný pastier Szopó Ferenc zo Svätúš odovzdal súťažiacim a všetkým prítomným posolstvo na zamyslenie z Božieho Slova z 2Tim. 3, 10-17. Cieľom spoločného večera bolo, aby sa skupiny súťažiacich už večer pred súťažou lepšie spoznali, zoznámili, pozhovárali sa, aby sa spoločne sústredili na Božie Slovo, a aby využili zostávajúci čas na spoločnú prípravu na sobotňajšiu súťaž. Takto deň pred súťažou má človek už pocit, že ani to, čo sa naučil a dobre vedel, mu nechce napadnúť, alebo sa mu všetky informácie miešajú v hlave. Skupiny sa navzájom skúšajú, snažia sa položiť tým druhým čo najťažšie otázky, a skúšajú uhádnuť, či medzi zajtrajšími otázkami bude práve to, čo sa naučili doslova a spamäti.

Súťaž sa začala v sobotu doobeda spevom a krátkym stíšením, povzbudením, ktorým sa k nám prihovorila pani farárka Zuzana Peresová z Bratislavy. Keďže témou súťaže bol podľa 1.Sam. 17-24 život Dávida a jeho unikanie pred Saulom, sústredili sme sa na jeho modlitbu z tohoto obdobia. Môj milostivý Boh vyjde mi v ústrety, Boh mi dovolí hľadieť na mojich protivníkov.”(Žalm 59, 11) Tento biblický verš poukázal nato, že Dávid bol neraz v ťažkej situácii bez východiska, keď ho Saul prenasledoval, musel pred ním stále unikať a schovávať sa, ale aj vtedy cítil Božiu prítomnosť a jeho lásku a videl, že Pán sa o neho stará a vychádza mu v ústrety.

Tento rok súťažilo 8 skupín na základe vopred určených kapitol. Čakalo ich 11 pracovných listov a dokopy 40 otázok alebo úloh, na ktoré bolo väčšinou potrebné odpovedať podrobne a presne, niekedy doslova citovať. Pripravenosť skupín bolo dobre vidieť podľa bodovania, počtu bodov, pretože medzi prvou polovicou umiestnených skupín boli len minimálne rozdiely v počte bodov. Je dobré vidieť, ako podstivo, svedomite a vážne sa účastníci zaoberali Božím Slovom a prípravou na súťaž, že Božie Slovo znamená pre nich veľa, a aj v takejto forme sa s ním radi zaoberajú. Samozrejme veríme, že počas tohoto obdobia, pokiaľ sa pripravovali, nezbierali len vedomosti, ale v ich srdciach pôsobil aj Pán skrze Jeho Ducha Svätého. Ich osobný vzťah s Pánom Bohom sa prehĺbil, a Slovo si v ich živote našlo svoje miesto, takže aj v každodennom živote bude viditeľné, ako sa zmenili.

Po spoločnom obede konečne nastala očakávaná chvíľa, keď sa každý dozvedel, ktorá skupina dosiahla najvyšší počet bodov, a kto na ktorom mieste sa umiestnil. Nikto neodišiel s prázdnymi rukami, na každého čakala odmena – kniha alebo darčekový predmet, ktorý si mohol sám vybrať. Ale ešte dôležitejšie je, že všetci môžeme povedať, že sme neodišli s prázdnym srdcom. Hoci fyzicky môžeme byť unavení. duchovne sme sa posilnili skrze Božieho Slova. Toto môže vidieť len Pán, my v to môžeme dúfať a mať nádej do budúcnosti. Dúfame aj v to, že tí, ktorým sa tento rok podarilo nazbierať menej bodov, to skúsia na budúci rok znova, s ešte väčším elánom a radosťou, ak Pán Boh dá. Nech Pán v každom z nás pôsobí, aby sme sa naučili, objavili, čo je to s radosťou sa venovať Božiemu Slovu – nielen čítaniu, ale aj učeniu sa, a aby sme každý deň cítili takúto potrebu.