Biblická vedomostná súťaž pre mládež v Emmaus, Jelka, 1-2. apríla 2016.

04.04.2016 08:28

Vždy nás napĺňa vďaka voči Pánovi, keď vidíme, že deti, mládež a dospelí s radosťou študujú Božie Slovo. Sú ochotní venovať svoj čas a silu na získavanie vedomostí , a to tak, že o tom aj presvedčia ostatných v rámci súťaže. Je chvályhodné, že popri školských povinnostiach, skúškach alebo dokonca popri práci a rodine sa pripravujú na túto náročnú súťaž. Na tohtoročnú Biblickú vedomostnú súťaž sa účastníci pripravovali z 1. Samuelovej knihy, 9-16. kapitoly. Na 10 skupín, ktoré prišli súťažiť, čakalo 43 otázok (úloh) na 12 stranách. Súťažiaci sa popri svedomitej príprave aj takoutu formou chceli sústrediť na Pána a bližšie Ho spoznať prostredníctvom Jeho Slova. Určite sa každá skupina s napätým očakávaním pripravovala na súťaž. Ešte viac to však platilo pre tú skupinu, ktorá sa v piatok večer dozvedela, že dvaja členovia kvôli chorobe nemôžu prísť. To pre ostávajúcich členov neznamenalo len nedostatok ľudí, ale aj veľký nedostatok vo vedomostiach. Takmer si vybrali, že sa súťaže zrieknu a radšej nejako pomôžu pri organizácii. No nakoniec zvíťazil pokoj v Pánovi a vďaka Jemu, a pustili sa na druhý deň do súťaženia. Pri vyhodnocovaní vysvitlo, že by bola škoda vzdať sa, lebo Pán požehnal ich prípravu a neboli zahanbení. Tento rok napätie nespôsobil len tento prípad, ale aj to, že spomedzi 10 skupín jedna bola taká, že mala len jedného člena. Je to len žiak základnej školy, ôsmak, ktorý sa zúčastnil aj na detskej Biblickej vedomostnej súťaži a chcel sa učiť ešte viac, skúsiť sám, aké má vedomosti v porovnaní s druhými. Zdalo sa, že je to veľké a odvážne rozhodnutie, ale s radosťou sme prijali jeho snaženie. Asi smieme povedať, že aj ostatné skupiny  mu držali palce. Veru videli sme, že pred Pánom je milá snaha, podarilo sa mu umiestniť pred dvoma skupinami. Podujatie sme začali už v piatok večer spoločnou večerou a prednáškou pani farárky zo Štúrova, Nt. Pólya Katalin. Témou prednášky bol Duch Svätý, ktorý nám pomáha porozumieť Božiemu Slovu. Počuli sme, kto je to Duch Svätý, akú má úlohu a ako pôsobí. Najdôležitejšie bolo, že Duch Svätý neustále poukazuje na Pána Ježiša a chce nás k Nemu priviesť. V sobotu doobeda, keď už prišli všetky skupiny, sme tiež začali spoločným stíšením a spevom. V stíšení sa k nám prihovorila pani farárka z Bratislavy, Nt. Peres Imréné. Povzbudenie si pre nás vybrala z kapitol určených na súťaž: „Poslušnosť je lepšia než obeta, poddajnosť lepšia než tuk baranov. Vzdorovitosť je ako hriech veštenia a vzbura ako kúzlo a úcta k terafím.” (1.Samuelova 15,22-23) Vzdorovitosť a neposlušnosť je nebezpečná, lebo nás vzdiali od Boha a nebudeme rozumieť jeho Slovu. Tam, kde poslušnosť chýba, sa aj svedectvo stáva prázdnymi slovami. Od poslušnosti závisí aj to, ako sa náš život bude vyvíjať. Pán požehná poslušnosť. Po týchto slovách nasledovalo riešenie úloh a zodpovedanie otázok, ako aj spoločný obed a vyhlásenie výsledkov. Minimálne rozdiely v dosiahnutých bodoch znova svedčia o tom, že súťažiaci sa svedomite pripravili, brali súťaž veľmi vážne a z roka na rok sa s čoraz väčším elánom snažia nazbierať stale viac vedomostí. Túto vysokú priečku si v priebehu rokov nasadili sami súťažiaci a preto je táto súťaž na takejto vysokej úrovni. Veríme, že z vedomostí zo Slova sa pomocou Ducha Svätého stane viera, ktorá bude rásť vo všetkých, ktorí už sú Božími deťmi.  

Podujatie podporila aj nadácia Bethlen Gábor Alap.

FOTOGALERIA