Biblický kurz pre mládež z Východného Slovenska, Jelka, 18-22. februára 2013

21.03.2013 11:22

            Sme vďační Pánovi zato, že pôsobil v živote mladých ľudí, ktorí už ukončili kurz pre mladých misionárov, a viackrát sa zúčastnili na biblických kurzoch. Vlial do ich sŕdc túžbu, aby pokračovali v štúdiu. Niektorí z nich nám už pomáhali v letnom tábore v Hatfe a chceli by sa zapojiť aj do práce s deťmi na besiedke vo svojom vlastnom cirkevnom zbore. Účastníci prišli z obce Svätuše spolu so svojim duchovným pastierom, a okrem nich sa zúčastnil na kurze aj jeden chlapec z Jelky. Spolu nás bolo 21, z toho 12 účastníkov kurzu. Tento krát sme preberali Emmausský biblický kurz „Kresťanstvo v praxi – Život s Kristom”. Zaoberali sme sa zaujímavými a dôležitými témami ako napr. Spasenie, Istota spásy, Božie Slovo, Modlitba, Božie plány s naším životom, Ako žiť užitočný život pre Pána, Ako priviesť iných ku Kristovi, Víťazstvo nad pokušeniami... Veľa sme čítali z Biblie, museli vyhľadať kapitoly a verše. Po každej téme museli účastníci vyplniť testy. Vo voľnom čase okrem prípravy a učenia mali možnosť aj na oddych. Posledný deň sme všetky odpovede vyhodnotili a prediskutovali. Sme vďační Pánovi za každého jedného účastníka, pretože dávali pozor a brali vážne učenie a zodpovedanie otázok , v testoch mali len málo chýb. Každý rok pozorujeme, ako sa vyvíjajú k lepšiemu. Verím, že Pán Boh bude aj naďalej pôsobiť v ich živote, a preto budú dobrými nástrojmi Pána Ježiša, a pre nás v budúcnosti dobrými spolupracovníkmi.