Családi Nap Kamocsán, 2018. június 23.

2018.06.28 16:11

Hála van a szívünkben, mert az Úr egy újabb lehetőséget adott arra, hogy Róla bizonyságot tegyünk, és Neki szolgáljunk egy olyan gyülekezetben, amelyet eddig még nem ismertünk.

A Kamocsai Református Egyházközség szolgálatra hívott minket.

A gyülekezeti Családi Nap központi gondolata volt, hogy: „Nem véletlenül vagy, Istennek veled is terve van!” Ebből kifolyólag figyelhettünk Mózes születésére, az ő elhívására, hogy az Úr mit tervezett vele. Egy olyan nehéz időben, amikor a fáraó halálos ítéletet hirdet minden héber fiúgyermekre, Mózes szülei az Úrban bízva vállalják, és rejtegetik a harmadik gyermeküket. Ma is ezt szeretné az Úr minden szülőtől, hogy bízza Rá a gyermekét. Az Úr pedig minden emberi elképzelést meghaladó módon menti meg Mózest, és annak a védelme alá helyezi, aki ezt az ítéletet meghozta. A fáraó családjában nő fel. Viszont úgy tűnik, hogy Isten terve nem valósul meg, hiszen Mózes megöl egy egyiptomit, és menekülnie kell. Negyven éven keresztül juhokat őriz, amikor megszólítja őt az Úr, mert Isten nem feledkezett meg Mózesről, az Ő terve még mindig érvényes. Gyakran talán mi is így érezzük, hogy az Úr terve mintha nem valósulna meg, hogy már biztos megfeledkezett róla, vagy talán már nem érvényes. Pedig az Úr csak vár, amíg alkalmas lesz az idő. Vár és felkészít, hogy alkalmasak legyünk arra, amire kiválasztott. Mózest küldi, hogy vezesse ki az Ő népét Egyiptomból, a rabszolgaságból, és biztosítja őt arról is, hogy Ő vele lesz. Mindnyájunkkal egyenként terve van az Úrnak. A legfontosabb terve, hogy megismerjük Őt, mint Urunkat és Megváltónkat, hogy bízzuk Rá az életünket és induljunk el Őt követni. De személyre szabott tervet is készített mindenki számára. Tőle kérjük el, Őt kérdezzük, hogy mutassa azt meg nekünk.

Természetesen most sem maradhatott el a közös ének, az imádság és a sok játék. Hála az Úrnak, hogy a kultúrház megtelhetett vidám, mosolygós arcokkal és az apró gyereksereg zsibongó hangjával. Volt lehetőség a szülőknek együtt játszani a gyerekekkel. Erre jó lehetőséget adott az állomásjáték, amit délután rendeztünk. Viszont tudtak a felnőttek együtt beszélgetni, erre is megtalálták az alkalmat.

A lelki táplálék mellett nagyon bőséges volt a testi táplálék is, amit a szorgos gyülekezeti tagok készítettek el. Hisszük, hogy az Úr közelében együtt eltöltött idő mindenki számára áldást jelentett, és az Úr tovább munkálkodik az Ő igéje és Lelke által az egész gyülekezetben.