Deň otvorených dverí pre rodiny v Emmaus, 4. júna 2016 v Jelke

10.06.2016 11:49

V sobotu 4. júna 2016 sa tretíkrát uskutočnil deň otvorených dverí pre rodiny v Emmaus. Sme vďační Pánu Bohu za toto podujatie, pretože sme strávili naozaj pekný deň so starými známymi a mohli sme spoznať aj nových ľudí. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 55 osôb, 9 rodín, spolupracovníci a mladí pomocníci Emmaus.

Hostia prišli okolo deviatej ráno. Po privítaní sme si zaspievali niekoľko detských piesní, a potom sa zvlášť dospelí a zvlášť deti v skupinkách venovali Božiemu Slovu. Témy boli v každej skupine vybrané z rovnakej biblickej časti, detstvo Jozefa, podľa 1. Mojžišovej 37.

Dospelým tlmočila Božie Slovo pani farárka z Bratislavy, Zuzana Peresová. Po výklade Slova rodičia diskutovali o tom, akú zodpovednosť majú za svoje deti, napríklad ako môžu ovplyvniť vzájomné vzťahy medzi svojimi deťmi, s prihliadnutím k tomu, že každé dieťa má inú povahu a schopnosti.

Deti sme rozdelili do dvoch skupín podľa veku. S najmenšími sa zaoberal pedagóg Gyurkovics Árpád, a školákom biblický príbeh priblížila pani farárka z Dunajskej Stredy, Virág Szilvia. Dôraz sme kládli na vzťahy medzi súrodencami. Po príbehu sa menšie deti hrali, a s väčšími sme sa rozprávali o tom, ako si rozumejú so súrodencami, či sa zvyknú hádať a ako sa zvyknú pomeriť. Deti sa veľmi pekne zapájali do rozhovoru.

Poobede prišla na rad hra dobre známa z táborov „hra so zastávkami”- pri každom stanovišti treba splniť nejakú úlohu. Účastníkov sme rozdelili do štyroch skupín.

V každej skupine spolu súťažili 2-3 rodiny. Rodičia sa taktiež zapájali do riešenia úloh. Niektoré úlohy boli športového charakteru, niekde išlo o šikovnosť, niekde bolo trerba kresliť, a niekde mali spoločne s rodičmi dokončiť začatý príbeh.  

Rodinný deň sa skončil o 16 hod vyhodnotením súťaže, modlitbou a spevom.

Som vďačná za tento deň. Verím, že sme sa všetci dobre cítili.


 Görföl Eleonóra

Jelka