Deň pre rodiny Emmaus, Jelka, 10. septembra 2022.

03.11.2022 20:52
„Mária si sadla Pánovi k nohám a počúvala jeho slová (…) – vybrala si dobrý podiel, ktorý sa
 
jej neodníme.“
Lk 10,39.42
 
Z milosti Pána Ježiša sa aj tento rok mohol uskutočniť Deň pre rodiny Emmaus, 10.
septembra. Sme vďační zato, že túto sobotu sa mnohí rozhodli, že tak ako Mária, namiesto rôznych
zaneprázdneností alebo voľnočasových programov si vybrali byť v blízkosti Pána Ježiša, bratov a
sestier. Bolo dobré vidieť, že veľká miestnosť v Misijnom centre Betlehem sa naplnila známymi
tvárami, ktoré sme dávno nevideli, ale aj novými. Obzvlášť nás potešilo, že boli takí, ktorých
neodradila ani vzdialenosť, ani to, že nemohla prísť celá rodina, dokonca bola medzi nimi aj
babička, ktorá pricestovala s dvomi vnúčikmi.
Po spoločnom spievaní, modlitbe a potom ako sa rodiny predstavili sme dopoludnie strávili
v štyroch skupinách. Rodičia a starí rodičia na základe evanjelia podľa Matúša 20,20-28 hľadali
Božiu vôľu a vedenie, čo znamená pre Kristových učeníkov rodičovská zodpovednosť, a namiesto
používania svetských prostriedkov, „uľahčenia cesty” im dodať odvahu a pomôcť im v tom, aby
hľadali Pánovu vôľu a vedenie v každej oblasti ich života.
S deťmi – v skupinách podľa vekových kategórií – sme sa sústredili na ponaučenia z
Božieho Slova na základe príbehu súrodencov z Betánie. Všimli sme si, že Pán Ježiš bol prítomný v
živote tejto rodiny a zamysleli sme sa nad otázkou, ako môže byť aj dnes v našej rodine prítomný.
Dôležité ponaučenie bolo, že aj v takej rodine, ktorá miluje Pána Ježiša, sa môžu prihodiť smutné
udalosti – aj Lazar ochorel a zomrel –, ale v týchto ťažkostiach nie sme sami, pretože Pán Ježiš je
pánom ešte aj nad chorobami a smrťou. Menšie deti sa po počúvaní príbehu a diskusii venovali aj
kreatívnej činnosti, kreslili, vymaľovávali, hľadali cestu v labyrinte, potom svoju nahromadenú
energiu vybili pohybom a hrami vonku.
Po chutnom obede sme namiesto zvyčajných hier v skupinách so zastávkami a rôznymi
úlohami, ktoré sme hrávali každý rok, tento rok sme prichystali prekvapenie: súťaž Staňte sa aj vy
rodinným milionárom. Účastníci sa v troch skupinách spoločnými silami (vedomosťami) pustili do
zodpovedania otázok, a boli úspešní – ani jedna otázka nezostala nezodpovedaná, a pritom sme sa
všetci obohatili o nové vedomosti a veľa-veľa veselých chvíľ.
Nech je požehnaný Pán Ježiš, pretože nám dovolil spoločne prežiť tento deň, a obdaroval
nás svojou prítomnosťou, svojim Slovom a spoločenstvom bratov a sestier.