Deň pre rodiny v Emmaus, Jelka, 15. júna 2019

12.08.2019 08:47

(Manóach sa modlil k Hospodinovi:) „Pane, prosím, nech ten Boží muž, ktorého si poslal, príde ešte raz k nám! Nech nás poučí, ako máme zaobchádzať s chlapcom, ktorý sa má narodiť“.

Kniha Sudcov 13, 8

 

Z Božej milosti mohlo 15. júna spolu niekoľko rodín a spolupracovníkov stráviť veľmi pekný deň . Boli takí, čo prišli s niekoľko týždňovým bábätkom, iných sprevádzali na deň pre rodiny aj starí rodičia. Doobeda sme si spolu zaspievali niekoľko piesní, potom si dospelí a deti rozdelení do skupín mohli vypočuť biblický príbeh o Samsonovi.

 

Rodičia ostali v jednej skupine, deti boli rozdelené podľa veku do troch skupín. So školákmi sme sa už mohli vážnejšie porozprávať, s menšími deťmi sme okrem príbehu veľa spievali, kreslili a hrali sa. Na základe príbehu o Samsonovi sme hovorili o tom, aká je dôležitá poslušnosť – tak rodičov voči Pánu Bohu, ako aj detí voči rodičom, ďalej ako treba dôverovať Pánovi, od neho si pýtať silu a oslobodenie.

 

Po obede si rodiny mohli zmerať sily v rámci súťaže. Viac rodín sa spojilo a tak utvorili skupiny. Bolo dobré vidieť ako zjednotili svoje sily a tak plnili spoločne rôzne úlohy. Verím, že sa počas hry všetci cítili veľmi dobre.

 

Podujatie sme ukončili spoločným spevom a modlitbami. Mnohí sa vyjadrili, že by chceli prísť aj nabudúce a deti už sa nevedia dočkať letného tábora, kedy sa znova stretnú.

 

Görföl Eleonóra, spolupracovníčka Emmaus

 

FOTOGALERIA