Deň pre rodiny v Emmaus, Jelka, 3. júna 2017

31.01.2018 15:39

Vďačne si spomíname na tento deň, keď sa mohli zísť rodiny, aby boli spoločne v blízkosti Božieho Slova a rástli vo viere rodičia spolu s deťmi. Takmer 60 účastníkov bolo rozdelených do viacerých skupín, kde si vypočuli Biblický príbeh. Škôlkári a žiaci 1. stupňa ZŠ počuli príbeh o Dávidovi a Goliášovi, každá skupina zvlášť. Dávida Pán Boh povolal ako mladého chlapca. Viacero piesní – modlitieb, ktoré napísal, spieval v doprovode lutny. Takto chválil Pána a tieto jeho piesne dodnes nájdeme v Biblii, v knihe Žalmov. Pán ho takto pripravoval na ďalšiu úlohu, aby sa v dospelosti stal kráľom Izraela. Keď sa to naplnilo, Dávid sa nestal namysleným, ale s pokorným srdcom nasledoval Božie Slovo a žil pod Jeho vedením.

V tretej skupine sa dospelí tiež duševne obohatili, venovali sa príbehu Samsona. Dôraz sme kládli na tri dôležité obdobia v živote Samsona. Prvým bolo, keď anjel navštívil Samsonovu matku a povedal jej, že sa jej narodí syn. V súvislosti s týmto odznelo, že je dôležité modliť sa za deti, aj pred ich narodením. Druhá dôležitá vec bola, keď anjel povedal, že dieťa bude zasvätené Pánu Bohu. Z toho vyplýva, že dieťa patrí Bohu, nie rodičom, oni ho dostanú iba na určité obdobie. Preto nie je správne, ak rodič vychováva dieťa podľa svojich predstáv, chce si splniť svoje túžby, a nedovolí, aby sa vyvíjala vlastná osobnosť dieťaťa. Ďalšie obdobie v živote Samsona bolo jeho manželstvo. Samson si vybral manželku spomedzi filištíncov, kvôli čomu boli jeho rodičia smutní. Napriek tomu mu to dovolili, a navštívili rodičov filištínky, aby mohla byť svadba. Ponaučenie z toho bolo, že musíme vedieť svoje deti aj nechať ísť po ich vlastnej ceste, zveriť ich do rúk Božích a modliť sa za nich aj vtedy, keď nesúhlasíme s ich rozhodnutiami, spôsobom života.

Po biblickom príbehu sa deti aj dospelí v skupine porozprávali o svojich skúsenostiach a názoroch.

Keď sa všetci naobedovali, čakali na deti rôzne hry a súťaže: futbal, stolný futbal, loptové hry, stolný tenis, ako aj tvorivé dielne. V tvorení pekných pamiatok deťom pomáhali aj rodičia.

Bohu patrí vďaka za toto požehnané podujatie.

 

Zuzana Szabó, dobrovoľníčka občianskeho združenia Emmaus