Denný tábor Emmaus v Bátke, 2-6. júla 2017

22.02.2018 15:24

Z Božej milosti sa v Bátke tento rok znova uskutočnil teraz už 10. denný tábor, od 2. do 6. júla. Tento rok sa tábor výnimočne začal v nedeľu, kedy sme sa spolu s deťmi zúčastnili na bohoslužbe, a poobede sme v budove školy začali tábor spevom, krátkym stíšením a zoznámením sa.  Tentokrát mal tábor 20 účastníkov, s ktorými sme sa doobeda zaoberali životom proroka Eliáša a skrze neho sme sa sústredili na Božie Slovo.  Bolo dobré počuť, ako Eliáš dôveroval Pánovi a presvedčil sa o tom, že Boh sa o neho deň čo deň stará aj v ťažkých časoch. Boh je aj dnes ten istý, aký bol v časoch Eliáša a takisto sa stará aj o nás, my musíme len poslúchať a dôverovať Mu. V živote Eliáša sme videli aj to, že Boh k nám hovorí tichým a krotkým hlasom, dnes hlavne cez jeho Slovo, Bibliu, preto je dôležité, či dávame pozor na Jeho hlas a či hľadáme Jeho vôľu. Počas skupinových diskusií boli deti rozdelené do 3 skupín podľa vekových kategórií, aby sa mohli rozprávať o biblickom príbehu a jeho ponaučeniach do každodenného života. Popritom sme veľa spievali, zopakovali sme si staré pesničky a učili sme sa aj nové, zažili sme radosť zo spoločného chválenia Pána Boha. Vo voľnom čase sme sa veľa hrali, v stredu poobede deti súťažili v 3 skupinách a mali splniť rôzne zaujímavé úlohy, čo sa týka športu a zručností. Posledný deň v tábore, vo štvrtok sme išli na výlet do Betliara, kde sme si pozreli kaštieľ a prešli sme sa aj po parku. Poobede sme skončili tábor so spevom a Božím Slovom. Som vďačná Pánovi za toto podujatie, že nám pripravil toľko požehnania a verím, že aj keď sme odišli, Pán naďalej pôsobí v srdciach detí.

 

Patrícia Tóbi, dobrovoľníčka občianskeho združenia Emmaus