Detská biblická vedomostná súťaž, Jelka, 25. februára 2017

15.01.2018 15:27

Je to veľká radosť, keď je kostol plný. O to viac, keď ho naplnia deti a mladí ľudia. Takouto zriedkavou a peknou udalosťou je Detská biblická vedomostná súťaž, keď účastníci zaplnia lavice v jelčanskom reformovanom kostole. Dúfame, že okrem získavania vedomostí, súťaženia a dobrého zážitku je pre nich dôležitý aj samotný Pán. Veď cieľom je, aby deti popri štúdiu Božieho Slova lepšie spoznali Pána Boha, ako nášho nebeského Otca skrze Pána Ježiša, s ktorým môžeme mať osobný vzťah. Môžeme mu s dôverou vložiť do rúk celý svoj život.

Tento rok bolo témou súťaže pre menšie deti pokračovanie príbehu proroka Elizeja (2Kráľov 5-8. kapitola), a pre väčších život kráľa Šalamúna (1Kráľov – vybrané časti). Podujatie sme začali spoločným spievaním, potom sa k prítomným prihovoril miestny duchovný pastier Nt. Kiss Tibor v krátkom stíšení. Božie Slovo bolo z knihy proroka Malachiáša: Posadí sa ako tavič a čistič striebra a prečistí levítov; tríbiť ich bude ako zlato a striebro. (Mal. 3, 3) Nás tríbi a čistí Pán prostredníctvom svojho Slova. Striebro je čisté vtedy, keď v ňom tavič uzrie odraz svojej tváre. Aj náš život by mal takto odrážať Pána Ježiša. Množstvo biblických veršov, prednášok a kázní, ktoré sme počuli, čítali alebo učili sa spamäti, by sme mali aj žiť, aby bolo na nás vidno, ku komu patríme.

Na súťaž si prišlo zmerať vedomosti 29 skupín, z toho 15 z prvého stupňa ZŠ a 14 z druhého stupňa. Samotná súťaž prebiehala v Misijnom centre Betlehem. Skupiny dostali 7 pracovných hárkov, pričom menšie deti mali zodpovadať 25 otázok a väčšie 26. Snažili sa nazbierať čo najviac bodov. Odpovede opravovali duchovní pastieri a katechéti, z Bratislavskej a Komárňanskej synody, ktorí pripravovali aj svoje skupiny na súťaž. Zúčastnili sa aj dve katolícke katechétky, ktoré taktiež priviedli dve skupiny na súťaž. Vidíme, že deti prichádzajú s radosťou, radi sa pripravujú a učia na súťaž, a s radosťou odchádzajú aj tie skupiny, čo sa neumiestnili medzi prvými. Samozrejme nikto neodchádza domov s prázdnymi rukami, veď na každého čaká po súťaži odmena, ktorú si môže vybrať sám, pekná kniha alebo nejaký darčekový predmet, ktorý si môže zobrať domov na pamiatku. Sme vďační zato, že nám Pán ešte dáva možnosť, aby sme aj takouto formou mohli šíriť Jeho Slovo, aby sa dostalo k mnohým deťom.