Dve netradičné hodiny náboženstva v Súkromnej Strednej Odbornej Škole v Mostovej, 13. decembra 2016

23.11.2017 17:34

Vďaka Pánu Bohu sme 13. decembra 2016 dostali možnosť navštíviť Súkromnú Strednú Odbornú Školu v Mostovej. Jedna z našich dobrovoľníčok chodila do tejto školy, a preto upriamila pozornosť pani riaditeľky na našu prácu. Pani riaditeľka nás kontaktovala, a tak vlastne vzniklo toto podujatie.

Mali sme k dispozícii dve vyučovacie hodiny náboženstva, každú s inou triedou. Keďže bolo adventné obdobie, poprosili nás, aby sme hovorili o posolstve adventu. Študenti prijali našu službu so záujmom a správali sa cez hodinu slušne. Na úvod sme si zaspievali pieseň Toto je deň, ktorý dal nám Pán, ktorej tretia sloha hovorí o tom, že „Príde Pán, na ktorého čakáme“. Potom Zuzana Andrássyová hovorila o význame a posolstve adventu. Povedala, že prvý advent sa začal už vtedy, keď Pán Boh sľúbil Adamovi a Eve, že príde Spasiteľ, ktorý ich oslobodí od hriechu. Odvtedy židia čakali na Mesiáša. Tento prísľub sa naplnil na prvé Vianoce. Neskôr, keď Pán Ježiš zomrel na kríži a vstal z mŕtvych, potom odišiel do Neba, aby pripravil miesto pre tých, ktorí Ho milujú, sľúbil, že s aznova vráti, aby si ich vzal k sebe. Toto je druhý advent, ktorý ešte stále trvá. Čakáme na Neho, ktorý už nepríde ako malé dieťatko, ale ako Pán a Kráľ, v celej sláve.

Študenti sa zapájali do diskusie a podelili sa o svoje názory. Nakoniec sme zaspievali pieseň Sláva Bohu na nebesiach, a každý dostal leták, ktorý od nás prijali ako vianočný darček. Verím, že Pán pôsobil v srdciach študentov aj pedagógov, ktorí sa zúčastnili na tomto podujatí, a porozmýšľali nad tým, čo počuli.