Emmaus Bátkai Napközis Tábor, Bátka, 2019. július 1-4.

2019.09.02 14:57

Hálás a szívem, amiért Isten kegyelméből idén is megszervezhettük Bátkán 2019. július 1-4. a napközis tábort, ahol 33 gyermeknek hirdethettük Isten igéjét. A délelőtti bibliai történeteken keresztül arról tanulhattunk, hogy a teremtett világ engedelmeskedik Teremtőjének. Fontos volt meglátni, hogy az élettelen természet, az állatok, a növények, még a természeti jelenségek is engedelmeskednek Istennek, míg az ember a bűnös természete miatt a saját eszére és akaratára támaszkodva bajt hoz magára és a teremtett világra is. De Isten kegyelemből elkészítette a megoldást és ha az Ő akaratát tesszük, akkor áldás lesz az életünkön és áldás lehetünk a környezetünk számára is. Első nap arról hallhattunk, hogyan használta Isten a vizet, hogy megmutassa hatalma nagyságát. Azok életében akik hittek Neki és Benne bíztak oltalom volt a víz, mint Noé családja és Mózes életében, míg azoknál akik nem hittek Istennek és megvetették a figyelmeztetést a víz a pusztulás útja volt. Ebben mi is megláthattuk Isten milyen szeretettel gondoskodik rólunk is, minket is ismer és terve van mindnyájunk életével. A második nap Dániel történetét hallhattuk, akit azért vetettek oroszlánverembe, mert Istenhez való hűsége fontosabb volt neki minden másnál, de az ÚR nem hagyta el őt, hanem bezárta az oroszlánok száját, hogy ne árthassanak Dánielnek. Tanulhatunk Dániel példájából, akinek az ÚR volt az 1. helyen az életében és még a veszély ellenére is kitartott az imádkozásban, mert az Úrral való mindennapi közösség volt számára a legfontosabb. Isten minket is hív a Vele való mindennapi közössségre az imádság és az igeolvasás által. Szerdán arról tanulhattunk, hogyan gondoskodott az ÚR Illés prófétáról a szárazság idején, amikor először elvezette őt a Kerít-patakhoz, ahol az ÚR parancsára hollók hordtak neki háromszor naponta kenyeret és húst, majd a sareptai özvegy házában, ahol az asszony kész volt Illésen keresztül meghallani Isten szavát és bízni Benne és engedelmeskedni Neki és így megtapasztalták, hogy a maroknyi liszt és a kevés olaj a korsó aljában nem fogyott el amíg Isten újra esőt nem adott 3 évnyi szárazság után. Ha az Úrra figyelünk és Neki engedelmeskedünk, akkor mi is megtapasztalhatjuk, hogy rólunk is gondoskodik. Csütörtökön újra Mózesről és Izráel népéről hallhattunk, most már a pusztai vándorlás utólsó éveiben, amikor az izráeliek türelmetlenek lettek és fellázadtak Isten ellen, Aki ezért mérgeskígyókkal sújtotta őket. A kígyók sokakat megöltek, de amikor Mózes imádkozott a népért az ÚR azt mondta, hogy készítsen egy rézkígyót és tűzze föl egy póznára és akit ezután megmar a kígyó, ha hittel feltekint a rézkígyóra életben marad. Erre az eseményre emlékeztette sok sok évvel később az ÚR Jézus Nikodémust, amikor arról beszélt Neki, hogy ugyanígy az Emberfiánek is fel kell emeltetnie, hogy aki hittel feltekint Rá annak örök élete legyen. Isten ma is hív minket, hogy tekintsünk fel az ÚR Jézusra a golgotai kereszten, Aki a mi bűneinkért is meghalt. Mert aki hittel feltekint Rá, megvallja Neki a bűneit és behívja Őt a szívébe és az életébe, annak örök élete lesz a mennyben. A bibliai történetek mellett mindennap sokat énekeltünk és a csoportos beszélgetéseken korosztályok szerint megbeszéltük a gyerekekkel, hogyan vihetjük át Isten üzeneteit a gyakorlati életünkbe. Emellett ebéd után kézműves foglalkozás következett, de maradt idő a közös játékra is. Beszámolómat egy idén tanult énekünkel zárom, ami bíztat minket, hogy bármilyenek is a körülmények az ÚR Jézus Krisztusban mindig bízhatunk.

 

Ahol ott van Jézus, ott bizton vagyok,
Mindenütt hol ott van Ő, tűnnek a bajok.
Bárhola, ahol Jézus nincs, nins öröm se fény,
Mindenütt hol Ő van, boldog vagyok én.
Ahol ott van Jézus, mindenütt, mindenütt,
ahol ott van Jézus a nap ragyogva süt.

 

Ahol ott van Jézus, nem leszel magad,
Ha mindenki elhagy is, Jézus hű marad.
Lakj a pusztaságba bár, elhagyott helyen,
Ahol ott van Jézus nincsen félelem.

Ahol ott van Jézus, mindenütt, mindenütt,
ahol ott van Jézus a nap ragyogva süt.

 

Ahol ott van Jézus, alszom édesen,
Bár dühöngjön vad vihar, s zúgjon vészesen,
Mert tudom, hogy hű keze biztos oltalom
ahol Jézus ott van, ott az otthonom.
Ahol ott van Jézus, mindenütt, mindenütt,
ahol ott van Jézus a nap ragyogva süt.

 

Tóbi Patrícia, az Emmaus önkéntes munkatársa