Emmaus Gyermekmunkás-képző Tanfolyam, Jóka, 2019. augusztus 19-23.

2019.09.19 13:08

Legyünk bizonyságtevők!

Isten kegyelméből 2019-ben is megszervezésre kerülhetett a gyermekmunkás-képző tanfolyam Jókán. Az Ő hívására 15 ember felelt, azaz ennyien vettek részt az alkalmon. Megtanultuk a Biblia 66 könyvét fejből. Erre az ismeretre szükségünk is volt, mert bőven kaptunk keresni való igéket. Mindezt abból a célból, hogy alaposan megértsük, miért is kell tanítani a gyermekeket Istenről. Két fő gyakorlati része is volt a tanfolyamnak: énektanítás és igevers tanítás. Sok évnyi tanulással a hátam mögött nagyon furcsa volt és egyben felemelő, hogy azért tanuljak meg valamit, hogy azt tovább adhassam. Az ember akaratlanul is komolyabban veszi a dolgot, hisz nem csak magáról szól az egész.

Egy részét a tanultaknak szeretném kiemelni, ami számomra a legtanulságosabb volt:

A Szentlélek felhasználja az igét a hívők életében, hogy

- lelki növekedést adjon

- védelmet adjon a bűnnel szemben

- utat mutasson

- erőt adjon a kísértéssel szemben

- segítsen a bizonyságtételben.

A tanfolyam előrehaladtával egyre jobban megértettem azt, hogy amit tanulok, az elsősorban rólam/nekem szól. Alkalmazni kell magamon, önvizsgálatot kell tartanom, és ha már feldolgoztam Isten üzenetét és megértettem belőle valamit, akkor legyek bizonyságtevő. Ne hallgassam el, ne rejtsem véka alá.

Isten az Ószövetségben és az Újszövetségben is többször parancsba adja, hogy tanítsuk a gyerekeket. Mondjuk el nekik Isten tetteit, akaratát, célját. Mindezt azért, hogy a hallottak formálják, vezessék, védjék a gyerekeket, hogy felnőve legyen mit tovább adniuk a következő generációknak. Legyünk bizonyságtevők! Gyermekeink előtt, és minden ember előtt, akit Isten elénk ad az életünkben.

Isten akarata és a mi bizodalmunk Jézus szavaival: „Ugyanígy a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek küzül. (Mt.18,14.)”

 

S.D.G.