Emmaus Hitmélyítő 7vége, Jóka, 2018. ápriilis 27-29.

2018.05.17 16:00

Az Úrnak hála, 2018. április 27-29. között egy új alkalmat szervezhettünk munkatársainknak, testéreknek, Emmaus barátoknak.

Az elmúlt években ez az alkalom volt a felkészítője a nyári táborainknak, ahol sok gyakorlati kérdést, szituációt oldottunk együtt. Úgy éreztük, most viszont már másra van szükség, mégpedig a gyakorlati felkészítés helyett, inkább a lelki épülésre, felkészülésre fektettük a hangsúlyt.

A modern kor vívmányait segítségül hívva 4 előadást – igehirdetést hallgattunk meg, melyek központi témája a tanítványság volt.

Péntek este az Az igazi tanítvány imádja Krisztust c. igehirdetést hallgattuk meg, ezután következett a nyári táboraink megbeszélése a munkatársainkkal.

A szombati nap 3 előadást tartogatott számunkra, melyek után tartalmas beszélgetések következtek.

Az igehirdetések címei: Az igazi tanítvány követi Krisztust, Az igazi tanítvány szolgálja Krisztust és A szolgálatnak ára van.

Az előadásokat hallgatva újra megérthettük, hogy naponta szükségünk van a megújulásra, és hogy az Úr Jézus vezetése, segítsége, példamutatása nélkül csak elveszünk ebben a világban.

A reggeleket közös elcsendesedéssel kezdhettük.

Jó volt együtt lenni, együtt épülni, együtt az Úrra figyelni és együtt imádkozni magunkért, a nyári alkalmakért, a táborozóinkért, mindenért.

Ha az Úr engedi, akkor Emmaus Hitmélyítő 7vége néven szeretnék a következő évben is megszervezni ezt az alkalmat.