Emmaus Ifjúsági Bibliaismereti Verseny, Jóka, 2016. április1-2.

2016.04.04 11:11

Az Úr iránti hála tölti be a szívünket, amikor azt tapasztaljuk, hogy gyermekek, fiatalok és felnőttek örömmel tanulmányozzák Isten Igéjét. Hajlandók időt, erőt szánni arra, hogy ismereteket gyűjtsenek, és mindezt úgy, hogy a verseny keretén belül erről számot is adnak. Dicséretre méltó, hogy az iskolai feladatok, vizsgák vagy akár még munka, sőt család mellett is felkészülnek erre az igényes versenyre. Az idei Ifjúsági Bibliaismereti Verseny megmérettetése Sámuel próféta első könyve 9-16. fejezeteiből volt. 12 lapon 43 kérdés (feladat) várta azt a 10 csoportot, akik eljöttek, hogy ebben a formában is az Úrra figyeljenek és az Ige tanulmányozása által közelebb kerüljenek Hozzá. Bizonyára minden csoport nagy izgalmak között készült a versenyre. Ám, annál a csoportnál ez még inkább elmondható volt, akik péntek este kapták a hírt, hogy két csoporttársuk betegség miatt nem tud eljönni. Ez nem csupán ember hiányt, de nagy ismeret hiányt is jelentett a másik két tag számára. Már-már azt választották, hogy inkább feladják a versenyt és valamilyen formában besegítenek majd a verseny körüli szolgálatoknál. De végül győzött az Úr békessége, az Iránta való hála és így végül is belevágtak a másnapi megmérettetésbe. Az eredményhirdetésnél kiderült az is, hogy valóban nem lett volna érdemes feladni, hiszen az Úr megáldotta felkszülésüket és nem szégyenültek meg. Viszont az idén nem csupán ez jelentett izgalmakat, hanem az is, hogy a 10 csapat közül volt egy olyan, aki egyedül versenyzett. Ő csak alapiskolás, nyolcadikos fiú, aki részt vett a Gyermek Bibliaismereti Versenyen is és szeretett volna még tanulni, valamint egyedül kipróbálni és lemérni az ismereteit. Nagy és merész vállalkozásnak tűnik, de örömmel vettük az igyekezetét. Talán elmondható, hogy a többi csoport is egyöntetűen drukkolt neki. Bizony megtapasztalhattuk, hogy az Úr előtt kedves az igyekezet és sikerült két csoportot lehagynia az eredményével. Az alkalmat már péntek este megkezdtük egy közös vacsorával és egy előadással, amelyet Nt. Pólya Katalin párkányi lelkipásztornő tartott. Az előadása témája Isten Szentlelke, Aki megérteti velünk az Igét. Hallhattunk arról, hogy Kicsoda a Szentlélek, milyen feladata van és hogyan munkálkodik. A legfontosabb, amit megérthettünk, hogy a Szentlélek, mindig az Úr Jézusra mutat és Hozzá akar elvezetni minket. Szombat délelőtt, amikor már minden csoport megérkezett, szintén áhítattal és közös énekléssel kezdtük meg a versenyt. Az áhítatot Nt. Peres Imréné pozsonyi lelkésznő tartotta. A megadott fejezetekből választotta számunkra az igei üzenetet, bátorítást. „Bizony, többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél! Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás.” (1Sám. 15, 22-23) Az engedetlenség veszélyes, mert eltávolít Istentől, és nem értjük meg a szavát. Ahol hiányzik az engedelmesség, ott üressé válik a bizonyságtétel. Az engedelmességtől is függ, hogy miképpen alakul az életünk. Az Úr megáldja az engedelmességet. Az elhangzott üzenetek után következett a feladatlapok kitöltése, majd a közös ebéd elfogyasztása után került sor az eredményhirdetésre. Az eredmények közötti nagyon minimális pontszám eltérések ismét arról tanúskodnak, hogy a résztvevők alaposan felkészültek, nagyon komolyan vették a versenyt és évről-évre egyre nagyobb lelkesedéssel igyekeznek több ismeretet gyűjtögetni. Ezt a mércét maguk a versenyző csoportok alakították ki és ők teszik ezzel ilyen színvonalassá. Hisszük, hogy az Ige ismeretéből Isten Szentlelke munkája álal hit fakadhat és növekedést ad mindazok számára, akik már az Ő gyermekei. 

 

 

Az alkalmat a Bethlen Gábor Alap is támogatta.

 

 

Az alkalmat a Bethlen Gábor Alap is támogatta.