Emmaus Ifjúsági- és Felnőtt Bibliaismereti Verseny, Jóka, 2018. április 13-14.

2018.04.16 17:13

Hálát adunk az Úrnak, hogy ismét megrendezésre kerülhetett Jókán az Ifjúsági/Felnőtt Bibliaismereti Verseny. Ebben az évben Márk evangéliuma 1-8 fejezetéből kellett felkészülniük a jelentkezőknek. Öröm azt tapasztalni, hogy vannak olyan fiatalok, felnőttek, akik komolyan veszik az Isten Igéjének tanulmányozását, és készek az idejüket arra szánni, hogy a versenyre tanuljanak. Természetesen elsősorban nem az a fő cél, hogy bemagolt ismereteket gyűjtsünk a Szentírásból, hanem az, hogy az Ige olvasása, tanulmányozása közben jobban megismerjük a mi mennyei Atyánkat és az Úr Jézus értünk vállalt áldozatát. Isten Igéje bíztat, erőt ad, tisztít, és önmagunkkal is szembesít, valamint azon keresztül Isten Lelke végzi az Ő szabadító munkáját bennünk.

Bár ebben az évben csak 5 csoport vett részt a versenyen, de az együtt töltött idő testvéri közösségben zajlott és valóban átéltük, hogy az Úr jelenlétében lehetünk együtt. Már pénteken megkezdtük az alkalmat, ahol volt lehetőség ismerkedni, beszélgetni, de ami a legfontosabb, hogy az Ige körül csendesedhettünk el. Az Ézsaiás 40, 29 adta az üzenetek alapgondolatát „Erőt ad a megfáradtnak.” Ennek alapján figyeltünk oda olyan bibliai személyekre, akik az életüknek bizonyos szakaszán megfáradtak és láthattuk azt, hogy az Úr hogyan siet segítségükre és mivel erősíti őket. Olyan Igék kerültek a középpontba, amiken keresztül bennünket is megerősíteni, bátorítani, bíztatni szeretne Isten, hogy nem kell egyedül hordoznunk az élet terheit. Hozzá mehetünk, ha megfáradtunk, vagy ha a terhek alatt roskadozunk. Nem hagy minket sem egyedül, hanem mellénk áll és felemel. Az este folyamán volt még lehetőség ismételni a kijelölt részeket, hogy még minél több Ige rögzüljön ne csak a fejben, hanem a szívben is.

Szombaton a verseny előtt ismét hallhattunk bíztatást az Igéből. A kijelölt részek közül a Mk. 8, 22-26, a bétsaidai vak meggyógyításának történetére figyelhettünk. Az Ige rámutatott, hogy az Úr bennünket is félrehívott, hogy Rá figyeljünk és Vele együtt legyünk. Az Ige tanulmányozása közben minket is gyógyítani akar és a mi lelki látásunkat is Ő nyitja meg. Ezek után külön vonultak a csoportok és végre megkezdődhetett a megmérettetést, ahol számot adhattak arról, hogy mennyi ismeretet gyűjtöttek a felkészülés során. A feladatok 10 lapon voltak elkészítve és 40 kérdés mérte fel a tudást, ami bizony megdolgoztatta a javítókat is. Egyeseknek hiányérzetük volt, hogy nem mindre volt rákérdezve, ami a fejezetekben szerepelt. Mások pedig úgy értékelték, hogy jövőre többet kell tanulni. De senki nem ment haza csalódottan, hiszen Igében és testvérekben is gazdagodhattunk az alkalom folyamán.

Hisszük, hogy nem az eredmény, nem a pontok alapján kialakult sorrend a fontos, hanem maga az élő Isten jelenléte, az Ő Szava, amelyen keresztül bennünket is vezetni szeretne. Reméljük, hogy Ő Lelke által tovább mélyíti a megtanult Igéken keresztül is a Vele való kapcsolatunkat és felhasználja mindnyájunk életében azokat az ismereteket, amiket megtanultunk, hogy ezáltal az Ő dicsőségére tudjunk élni.