Emmaus Nyári Tábora, Hatfa, 2017. augusztus 7-11.

2017.08.28 14:35

Ebben az évben is megtapasztalhattuk Isten gazdag áldását a táborban, Hatfán. 41 gyermek és 15 munkatárs gazdagodhatott lelki kincsekben Isten Igéje által. Jó volt megtapasztalni az Úr jelenlétét, oltalmát az Ő teremtett világának tenyerén, az erdő közepén kiépített táborhelyen. A gyermekek a zenés ébresztő után rövid reggeli tornával frissültek fel, majd a reggeli után métát, focit illetve más játékokat játszhattak a táborhely közepén kialakított focipályán és réten. Mi vezetők, segítők korábban kezdtük a napot, Isten Igéjére figyelve, imádságos szívvel beszéltük át az aznapi teendőket. A táborban minden délelőtt lelki énekek éneklésével hangolódtunk rá Isten Igéjére, gyermekek és felnőttek egyaránt. Utána következett a Bibliai történet. Ebben az évben Illés életével foglalkoztunk. Jó volt hitben erősödni az elhangzott Igei üzenetek által: Isten számára nincs lehetetlen, hatalma és ereje határtalan, a hitből fakadó imádságot meghallgatja és válaszol rá, ha az övéi elcsüggednek vagy félnek, az Úr utánuk jön és szeretetével megerősíti őket és kivezeti a mélységből....

Ebéd után a Csendes pihenő ideje következett, melyben a délutáni játékra gyűjtöttek erőt a gyermekek. A héten volt sportdélután, állomásjáték, és kézműves foglalkozás is. Esténként pedig missziós történetet hallhattunk, igaz történetek alapján. A kisebb korosztály Eric Liddel skót atléta bizonyságtevő életével foglalkozott, aki Isten dicsőségére végezte pályafutását. A nagyobbak pedig Rachel könnyei c. könyv alapján feldolgozott, mélyen elgondolkodtató történetet hallhattak majd nézhettek meg film-feldolgozásban is, akinek hiteles keresztény életéből, és „mindvégig“ való kitartásából mindannyian példát vehetünk.

A Ki mit tud? meglepetés estje az utolsó napon volt, melyen belül a gyermekek örömet szereztek nekünk és egymásnak egy-egy énekkel, verssel vagy színdarab bemutatásával. Szép este volt ez is, melyen sok áldásban részesültünk.

Isten iránti hála tölti el a szívünket, hogy Vele, Érte és Általa munkálkodhattunk ebben a táborban és így megtapasztaltuk, hogy „Aki mást felüdít, maga is felüdül.“ (Péld 11,25) Csodálatos volt megélni, hogy imádságainkat meghallgatta az Úr, és ismét egy áldott héttel ajándékozott meg minket az Ő közelében.