Évzáró Ifjúsági Csendesnapok, Jóka, 2012.12.28-2013.1.1.

2013.01.03 16:06

                    Hálás vagyok az Úrnak azért, hogy ezt az évet is együtt zárhattuk le a munkatársakkal és az érdeklődő fiatalokkal, az Ifjúsági csendes napok keretében. Ezen az együttléten összesen 36-an vettek részt. Örülök, hogy a fiatalok az év végi feszült rohanásban és nyüzsgésben éltek az alkalommal, hogy Isten Igéjéből merítsenek tanácsot, bátorítást az eltelt év befejezéséhez és az új év kezdéséhez.

                  Minden reggel áhítattal kezdtük a napot. A résztvevők készültek egy-egy igevers magyarázatával, illetve saját bizonyságtételükkel. Az igetanulmányozás alkalmával, a következő témákkal foglalkoztunk: Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú, Tiszta múlt és tiszta jövő; Zákeus, Naámán, 10 leprás meggyógyítása... Ezeket az igetanulmányokat csoportos beszélgetés követte. Délután a szabadidőt követően előadások hangzottak el, amelyeknek témái kapcsolódtak a délelőtt elhangzottakhoz: Tisztaság beszédünkben és kapcsolatainkban. Az előadásokat közös beszélgetés követte. Szabadidőben a fiataloknak lehetőségük volt a kötetlen beszélgetésre, sétára, valamint közös játékra. A szilveszter este eltért a többi estétől. Részt vettünk az istentiszteleten a helyi református templomban, majd a vacsora után következett az évzáró áhítat a Kolossé 2,13-15 alapján. Elhangzott az Örömhír, hogy az Úr Jézus halálával eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, mert odaszegezte a keresztfára.

Ezután megtartottuk az ún. „morzsaszedést”, ami azt jelenti, hogy mindenki összefoglalta, milyen éve volt, és megosztotta a többiekkel azt is, hogy mit értett meg a csendes napok alatt Isten Igéjéből. A morzsaszedés után sokat énekeltünk, és imaközösséget tartottunk, majd közös játékkal töltöttük az időt. Az együttlét az újévi istentisztelettel ért véget.

                  Bízom benne, hogy a jó munkát, amit Isten elkezdett a fiatalok szívében, azt Ő el is végzi a Krisztus napjára, amint megígérte nekünk Igéjében.