Gyermek Bibliaismereti Verseny, Jóka, 2011.2.26.

2011.03.13 11:50

 

Isten kegyelméből, az Emmaus polgári társulás ebben az évben is megszervezhette a Gyermek Bibliaismereti Versenyt az alapiskolás gyermekek számára. A verseny 2011. február 26-án, a jókai Betlehem Missziós Központban került megrendezésre. Megközelítően 250-en voltunk, 18 alsó tagozatos és 22 felső tagozatos csoport vett részt a versenyen. A csoportok két egyházmegye gyülekezeteiből (Pozsonyi és Komáromi Egyházmegye), illetve református és katolikus egyházi iskolákból érkeztek. Néhány gyülekezetből ill. iskolából több csoport is érkezett.

A verseny célja az volt, hogy a gyermekek a lelkiismeretes felkészülés mellett jobban megismerjék Isten Igéjét, és magát az Úr Jézus Krisztust, mint Megváltójukat.

Az alkalom 10.00-órakor kezdődött egy rövid áhítattal a helyi református templomban, ahol Nt. Kiss Tibor lelkipásztor Igével bátorította a versenyre érkezőket. A Bibliaismereti Verseny meghirdetésekor 4-6-tagú csoportok jelentkezését vártuk. Többségében ilyen létszámú csoportok érkeztek, emellett voltak olyan csoportok is, amelyek 3 vagy 2 tagból álltak, sőt egy gyermek egyedül is felvállalta a megmérettetést. Az alsó tagozatosok részére kijelölt témakör: Az Úr Jézus találkozásai Lukács evangéliuma alapján (Lévi, Mária és Márta, Tíz leprás, Jézus megáldja a kisgyermekeket, Gazdag ifjú, Zákeus). A felső tagozatosok részére kijelölt témakör pedig szintén az Úr Jézus találkozásai, de a János evangéliuma alapján (Nikodémus, Samáriai asszony, 38 éve beteg ember, Lázár, Házasságtörő asszony). Mindegyik csoport 6 feladatlapot kapott, amely 25 kérdést, illetve feladatot tartalmazott. Versenyzés közben a csoportokkal érkező felnőttek ügyeltek a rendre. Utána következett a frissítő, valamint a feladatok kiértékelése. A feladatlapokat lelkipásztorok és hitoktatók javították.

Az alkalom a templomban ért véget az eredmények kihirdetésével. Végül minden gyermek választhatott valamit a sok értékes könyv és ajándék közül. Bízom benne, hogy a legnagyobb ajándékot, az Igének a tanítását a szívükben vitték haza, amely az életükre nézve maradandó értékű lehet.

Mindenért Istené legyen a dicsőség!

 

 

 

Helyezés:

Alsó tagozat:

Felső tagozat:

1.

Alistáli Református Alapiskola

Dunaszerdahely, Szent János Egyházi Alapiskola

2.

Dunamocs, Dióspatony, Szentpéter

Hetény

3.

Hetény

Dunamocs