Gyermek Bibliaismereti Verseny, Jóka, 2013.03.09.

2013.03.21 16:22

Isten kegyelméből ebben az évben is megrendezhettük a gyermekek bibliaismereti versenyét az alapiskolás gyermekek számára. A versenyt a jókai Betlehem Missziós Központban és az Emmaus épületében tartottuk meg. Megközelítőleg kétszárharmincan voltunk, a versenyen tizenhárom alsó tagozatos és huszonöt felső tagozatos csoport vett részt. A csoportok két egyházmegye (a Pozsonyi és a Komáromi Egyházmegye) gyülekezeteiből, illetve egyházi református és katolikus iskolákból érkeztek. Néhány gyülekezetből vagy iskolából több csoport is érkezett. A verseny célja az volt, hogy a gyermekek a lelkiismeretes felkészülés mellett jobban megismerjék Isten Igéjét, és magát az Úr Jézus Krisztust mint Megváltójukat. Az alkalom tíz órakor kezdődött énekléssel és rövid áhítattal a helyi református templomban, ahol Nt. Kiss Tibor lelkipásztor Igével bátorította a versenyre érkezőket. A bibliaismereti verseny meghirdetésekor 4–6 tagú csoportok jelentkezését vártuk. Többségében ilyen létszámú csoportok érkeztek, de emellett voltak olyan csoportok is, amelyek 3 vagy 2 tagból álltak. Az alsó tagozatosok részére kijelölt témakör a következő volt: Virágvasárnaptól a Mennybemenetelig, Lukács evangéliuma alapján. A felső tagozatosok részére kijelölt témakör szintén ugyanez volt, viszont Máté evangéliuma alapján. A versenyzők 6 feladatlapot kaptak, amelyeken általában egyenként 5-6 kérdés volt. A válaszokat a csoportokkal érkező lelkipásztorok és hitoktatók értékelték ki. Az alkalom a templomban az eredmények kihirdetésével ért véget. Végül minden gyermek választhatott valamit a sok értékes könyv és ajándék közül. Bízunk benne, hogy a legnagyobb ajándékot, az Igének a tanítását, a szívükben vitték haza, ami az életükre nézve maradandó értékű lehet.