Gyermek Bibliaismereti Verseny, Jóka, 2017. február 25.

2017.03.01 10:46

Nagy öröm, amikor megtelik a templom. Még nagyobb öröm, ha gyermekek és fiatalok ülnek a padokban. Egy ilyen ritka és szép alkalom, amikor a Bibliaismereti Verseny résztvevői töltik meg Jókán a református templomot. Reméljük, hogy nem csupán ismeretgyűjtést, nem csak versenyt jelent ez az alkalom, nem csupán az élmény lesz fontos, hanem maga az Úr. Hiszen a cél az, hogy a gyermekek az Ige tanulmányozása által jobban megismerjék az élő Istent, mint az Úr Jézusban mennyei Édesatyánkat, Akivel kapcsolatba kerülhetünk, Akire Rábízhatjuk életünket. Ebben az évben a verseny témája a kisebbek számára Elizeus történetének folytatása (2Kir. 5-8. fejezetei) volt, a nagyok pedig Salamon király életét tanulmányozhatták (1Kir. válogatott részeiből). Az alkalmat közös énektanulással kezdtük, majd a helyi gyülekezet lelkésze Nt. Kiss Tibor tartott rövid áhítatot. Az Ige Malakiás könyvéből szólt hozzánk „Ahogyan leül az ötvös, és megtisztítja az ezüstöt, úgy tisztítja meg az Úr Lévi fiait.” (Mal. 3, 3) Bennünket az Úr az Ő Igéjén keresztül formál, tisztít. Az ezüst akkor tiszta, amikor az ötvös meglátja benne visszatükröződni a saját arcát. Nekünk is így kellene az életünkkel visszatükröznünk az Úr Jézust. A sok Ige, amit hallunk, tanulunk, olvasunk, ismerünk azt élnünk is szükséges, hogy meglátszódjon rajtunk, Kihez tartozunk.

Összesen 29 csoport jött el a versenyre, a kicsiknél 15 és a nagyoknál 14 csoport mérte össze, hogy ismeretben mennyire készültek fel. Maga a verseny a Betlehem Missziós Központban zajlott. A csoportok 7 feladatlapon, 25 (kicsik) és 26 (nagyok) kérdés megválaszolásával igyekeztek pontokat gyűjteni. Ismét két egyházmegye (Pozsony és Komárom) gyülekezetéből jöttek lelkészek, hitoktatók, akik felkészítették a gyermekeket, valamint két katolikus hitoktató is hozott két csoportot a versenyre. Azt tapasztaljuk, hogy a gyermekek örömmel jönnek, szívesen készülnek, és azok sem távoznak szomorúan, akik éppen nem az elsők között kaptak helyezést. Természetesen senki nem megy haza üres kézzel, hiszen mindenkit vár a verseny után egy kis jutalom, amit választhat, vagy könyv, vagy ajándéktárgy, amit emlékként hazavihet.  Hála van bennünk, hogy még ad az Úr alkalmat és lehetőséget, hogy ebben a formában is terjedhet és eljuthat minél több szívhez az Ő Igéje.