Ifjúsági csendes napok , Jóka, 2011.december 28. – 2012.január 1.

2012.01.10 12:20

              Hálásak vagyunk az Úrnak azért, hogy ezt az évet is együtt zárhattuk le a munkatársakkal és az érdeklődő fiatalokkal, a Szilveszteri ifjúsági csendes napok keretében. Ezen az együttléten összesen 31-en vettek részt. Örülünk, hogy a fiatalok az év végi feszült rohanásban és nyüzsgésben éltek az alkalommal, hogy Isten Igéjéből merítsenek tanácsot, bátorítást az eltelt év befejezéséhez és az új év kezdéséhez.

              Minden reggel áhítattal kezdtük a napot. A résztvevők készültek egy-egy igevers magyarázatával, illetve saját bizonyságtételükkel. A délelőtti igetanulmányozás alkalmával Pál apostolnak a Galatákhoz írt levelét vettük át, pontosabban annak bizonyos részeit. A következő témákkal foglalkoztunk: Hogyan fejezzük be, Szabadság és szeretet, Test és Lélek, Vetés és aratás. Ezeket részletesebben kifejthettük és megbeszélhettük a csoportos beszélgetés alatt.

Délután a szabadidőt követően előadások hangzottak el, amelyeknek témái kapcsolódtak a délelőtt elhangzottakhoz: Hol és hogyan szolgáljak, Felelősségem testemért és lelkemért. Az előadásokat közös beszélgetés követte. Az esti áhítatok az Úr Jézus hívásáról és az Ő követéséről szóltak. Szabadidőben a fiataloknak lehetőségük volt a kötetlen beszélgetésre, sétára, valamint közös játékra. A szilveszter este eltért a többi estétől. Részt vettünk az istentiszteleten a helyi református templomban, majd a vacsora után következett az évzáró áhítat a Máté 28,20 és a 4 Mózes 24,15-16 alapján. Elhangzott a bíztatás, hogy maga a Vagyok, az Úr Jézus személyében velünk van minden napon a világ végezetéig. Ezután megtartottuk az ún. „morzsaszedést”, ami azt jelenti, hogy mindenki összefoglalta, milyen éve volt, és megosztotta a többiekkel azt is, hogy mit értett meg a csendes napok alatt Isten Igéjéből. A morzsaszedés után sokat énekeltünk, és imaközösséget tartottunk, majd közös játékkal töltöttük az időt. Az együttlét az újévi istentisztelettel ért véget.

            Bízunk benne, hogy a jó munkát, amit Isten elkezdett a fiatalok szívében, azt Ő el is végzi a Krisztus napjára, amint megígérte nekünk Igéjében.