Ifjúsági csendes hét, Jóka, 2013.július 8-14.

2013.08.06 14:31

        Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy nem csak a gyermekeknek és a serdülőknek volt lehetőségük a táborozásra, hanem a kicsit idősebb korosztály számára is megvalósult az ifjúsági csendes hét. Ez az alkalom már komolyabb jellegű, mint a gyermektáborok, és töményebb a program, több az igetanulmány és az áhítat. Ennek ellenére vannak még ma is olyan fiatalok, akiknek fontos, hogy Isten Igéjét tanulmányozzák, és megerősödjenek egymás hite által. Összesen negyvenhárman vettek részt ezen az alkalmon, és voltak köztük újak is, akik először voltak ilyen táborban, mert már kinőtték a gyermektábort, és még mindig vágytak Isten közelében tölteni szünidejük egy részét.

        A reggeli áhítatokkal a résztvevők szolgáltak egy-egy igevers magyarázata, illetve személyes bizonyságtételük révén. A délelőtti igetanulmányok közös címe a következő volt: „A nagy változás”. Pál apostol Filippiekhez írt levele (Filippi 1. és 2. fejezet) és az Apostolok Cselekedeteiben a Filippiben történt események alapján (ApCsel 16) tanulmányoztuk Isten Igéjét, majd csoportokban megbeszéltük a történetek üzeneteit. Délutánonként is érdekes előadások hangzottak el, mégpedig a következők: „Apró csavarnak lenni, elvesztette uralmát a jármű felett”, „Egyedül vagyok, nincs értelme – mi a haszna”. Ezt követően lehetőség volt sétára, mozgásra és kötetlen beszélgetésre is. Az esti áhítatok a Heidelbergi Káté első kérdéseiről szóltak: „Kié vagy te, hogyan lettél Jézus Krisztus tulajdona, kitől vásárolt meg, mivel tartozol Neki ezért”. Az utolsó estén morzsaszedést tartottunk, amlynek során mindenki beszámolt a héten nyert áldásokról, és arról, hogy mit értett meg az Igéből.

        Az együttlét a vasárnapi istentisztelettel ért véget, amelyen a fiatalok énekekkel és bizonyságtétellel szolgáltak. Hálásak vagyunk minden résztvevőért, és hisszük, hogy Isten továbbra is munkálkodni fog az életükben. Hiszünk abban is, hogy a résztvevők a hétköznapokban is megélik majd azt, amit hallottak és megértettek.