Ifjúsági csendesnapok, Jóka, 2015.7.6.-12.

2015.07.27 08:53

    A fiatalok számára Isten kegyelméből ezen a nyáron is megszervezhettük az alkalmat, ahol lehetőségünk volt intenzíven az Ige fényében elcsendesedni és az Úrra figyelni. A csendes hét mottója: „Hívtál, Uram, hallottam jól…” összefoglalta azokat a történeteket és témákat, amikről együtt tudtunk gondolkodni és beszélgetni Isten jelenlétében.

    A délelőttök folyamán Dániel könyvét tanulmányoztuk, ahol hangsúlyt kapott, hogy minden körülmények között lehet hűségesnek megmaradni Istenhez. Dániel és társai is mindig felvállalták, hogy ők az Úr gyermekei, Hozzá tartoznak, és hitüket nem rejtették el, még ha súlyos következmény is volt az ára.

     A délutánokon olyan témákról hallhattunk, mint a tanítvány kapcsolata: Istennel; a nem tanítványokkal; az anyagiakkal; valamint a tanítvány és a karrier. Mindezeket csoportos vagy közös beszélgetés keretén belül a saját életünkre vonatkoztatva tudtuk átgondolni, ahol lehetőség volt a kérdéseket is feltenni.

    Az esti áhítatok folytatólagosan Lk15,11-32 alapján „A tékozló fiú példázata” volt. Mi is felismerhettük magunkat mindkét fiúban, hogy nem csupán fizikailag lehetünk nagyon mélyen és távol az Atyától, hanem a közelében is lehet nagyon távol a szívünk Tőle. De a példázat központjában az Atya szeretete áll, Aki számára mindkét gyermeke nagyon fontos és nem akarja, hogy bármelyik is elvesszen.

    Naponként volt hosszabb szabad idő, amit mindenki arra használhatott ki, amire éppen szüksége volt: egyéni vagy közös elcsendesedésre, beszélgetésre, pihenésre, sétára vagy közös játékra. Az alkalmon 44 vettek részt. Mint minden évben, most is a vasárnapi istentisztelettel zártuk az alkalmunkat. Hisszük, hogy az Úr Lelke által tovább munkálkodik az elhangzott üzenetek által a szívekben.

 

Virág Szilvia, Dunaszerdahely