Ifjúsági Találkozó Határok Nélkül, Jóka, 2011. április 29 – május 1.

2011.05.07 17:03

 

Isten kegyelméből első ízben jöhetett létre egy ifjúsági hétvégi alkalom, amelyen Magyarországról érkező fiatalok is részt vettek. Az együttlét pénteken kezdődött vacsorával, és vasárnap ebéddel ért véget. Két estén keresztül evangélizációs alkalmak voltak a helyi református templomban. Nt. Kováts Zoltán, szőnyi nyugalmazott lalkipásztor hirdette Isten Igéjét a Máté 15,21-28 alapján. Ennek a gondolatmenetnek a folytatását hallhattuk a vasárnap délelőtti istentisztelet alkalmával is. A sziroföníciai/pogány asszony példás hitéről szólt az igerész, aki nehéz helyzetében kiáltott az Úr Jézushoz, és kitartóan könyörgött beteg lányáért akkor is, amikor az Úr próbára tette őt. Az első evangélizációs alkalmon a réte-boldogfai gyülekezet fiataljai tettek bizonyságot énekükkel, a másikon pedig a szőnyi, ill. komáromi fiatalok. A vasárnapi istentiszteleten Szabó Zsuzsa szolgált énekkel. A templomi alkalmakon kívül voltak reggeli áhitatok /Jakab 4,8 és Példabeszédek 20,9 alapján/, amelyekkel a szőnyi fiatalok szolgáltak, és két igetanulmány a 2 Mózes 14,1-14 alapján, amit Nt. Kováts Zoltán lelkipásztor és Komjáti Tímea teológiai hallgató tartottak. Ezeket az igetanulmányokat mindkét alkalommal csoportos beszélgetés követte. A szabadidőt kötetlen beszélgetésre, sétára használták a fiatalok.

       Bízunk benne, hogy Isten munkálkodott a szívükben Igéje által, és amit hallottak, azt az Ő segítségével a gyakorlatba is átviszik. Ha az Úr akarja és élünk, lesz ennek az alkalomnak folytatása a jövőben.