Jarný tábor Emmaus, Jelka, 24-28. februára 2014

04.04.2014 13:30

            Z Božej milosti sa aj tento rok mohol uskutočniť jarný tábor pre deti a dorast. Tábor sa aj tento krát konal v Jelke, v budove Misijného Centra Betlehem. Keďže na jar mnohé deti ochorejú alebo idú s rodičmi na lyžovačku, zo začiatku sme mali obavy, lebo bolo málo prihlásených. Tieto obavy však boli zbytočné, pretože pred Pánom niet zábran, a On aj teraz zázračne pôsobil, takže sa zišlo 49 účastníkov. Sme radi, že deti a mladí ľudia si počas jarných prázdnin našli čas na to, aby počúvali a lepšie spoznali Božie Slovo, a aby si našli takých kamarátov, ktorí majú podobné záujmy. Doobeda po výučbe piesní sme sa zaoberali podobenstvami z evanjelia podľa Lukáša. V skupinkách vedúci vysvetlili deťom význam príbehu a ponaučenie, ktoré si z neho môžu vziať v každodennom živote. Odpoludnia sme trávili rôznymi skupinovými aktivitami a hrami (športové súťaže, tvorivé dielne atď.). Pán Boh nás obdaroval pekným počasím, takže deti mohli každý deň ísť na športové ihrisko a tráviť trochu času na čerstvom vzduchu. Večer sme počuli misijný príbeh, pre menšie deti a pre dorastencov zvlášť. Dorastenci počuli životný príbeh o mladom chlapcovi menom Freek,  a menšie deti počuli príbeh o Petrovi a Petre podľa jednej detskej knihy. Posledný večer bol program „Kto čo vie” a „Activity”. Okrem toho deti mali možnosť dobrovoľne sa zapojiť do súťaže v učení sa Biblických veršíkov naspamäť. V piatok na záver boli vyhodnotené všetky súťaže aj bodovanie izieb. Chvála Pánovi, aj tento tábor prebehol bez problémov. Znova sme zakúsili, že Pán Boh nás ochraňoval a staral sa o deti aj o vedúcich, ktorým dal dostatočnú silu k splneniu svojich úloh.