Jarný tábor Emmaus, Jelka, 25. februára – 1. marca 2019

28.03.2019 10:45

Vďaka Pánovi, aj tento rok sa mohol uskutočniť Jarný tábor Emmaus. 40 detí sa rozhodlo, že jarné prázdniny strávi s nami a s Pánom Ježišom.

Tábor sa začal v pondelok večer večerou, stíšením a predstavením sa jeden druhému. Keďže v posledných rokoch som sa nemohla zúčastniť na jarných táboroch, veru, bola som prekvapená pri predstavovaní sa. Malé deti, ktoré som predtým poznala, teraz žiaci druhého stupňa hrdo povedali, že už sú piaty-šiestykrát v tábore. Spomedzi bývalých “veľkých” sú tu viacerí už ako pomocníci/pozorovatelia. Pre mňa bolo zvláštnym zážitkom vidieť, koľko sa zmenili počas uplynulých rokov. Som vďačná zato, že sa zmenili nielen navonok a osobnostne, ale mnohí aj duchovne. Dobrá skúsenosť bola, že počas stíšení na izbách alebo skupinových diskusií sa niektoré deti odvážne modlili vlastnými slovami a rozprávali o svojej viere, čo pre nich znamená nasledovať Pána Ježiša.

Počas doobedia sme sa vždy sústredili na Božie Slovo. Ráno sme začali krátkym stíšením na izbách, kde sme pomocou krátkych príbehov a modlitby začali deň s Pánom. Po raňajkách sme sa učili nové piesne a počuli Biblické príbehy. Tentokrát bolo hlavvnou témou a ponaučením, aby sme poslúchali Pána Boha. Pomocou príkladov zo Starého aj Nového Zákona sme si všimli, že stvorený svet poslúcha svojho Stvoriteľa. Videli sme, že voda, havrany, levy, hady, Eliáš, Daniel a iní boli poslušní a to je pre nás príkladom. V rámci skupinových diskusií sme sa pokúsili prehĺbiť to, čo sme počuli a preniesť ponaučenia na náš život.

Poobede na deti čakali rôzne aktivity -  športové hry, tvorivé dielne a rôzne súťaže. Z Božej milosti sme dostali pekné počasie, takže sme každý deň mohli ísť na ihrisko.

V utorok a v stredu večer počuli menšie aj väčšie deti misijný príbeh, v ktorom mohli počuť, ako Pán Boh dokáže meniť srdcia a životy ľudí. Vo štvrtok večer sme mali ako vždy program Kto čo vie?!, kde každý mohol ukázať, aké schopnosti a talenty mu dal Pán. Počuli sme básne, prózu, piesne, hru na hudobné nástroje, a videli sme krásne kresby.  

Počas celého obdobia tábora mali deti možnosť zbierať poklady, teda učiť sa z hlavy biblické verše a odpovedať z nich. Vďaka Bohu, mnohí sa zapojili a žili s touto možnosťou, a takto išli domov bohatší, (aj) v srdci s veršíkmi. 

Sebők Bereniké, dobrovoľníčka Emmaus


FOTOGALERIA