Jarný tábor Emmaus, Jelka, 5-9. marca 2018

07.04.2018 09:24

Je to milosť Pánova, že môže znieť Jeho Slovo, a že nám dáva možnosť organizovať podujatia.  Zvlášť sa tešíme, že môžeme Jeho Slovo šíriť medzi deťmi. Vždy je dobré vidieť, že sú take deti, ktoré jeden týždeň prázdnin chcú stráviť v tábore a s radosťou prichádzajú do Jelky. Sme vďační zato, že sa aj tento rok mohol uskutočniť jarný tábor s 33 účastníkmi.  

Je pre nás dôležité, aby sme čo najviac času strávili s deťmi v blízkosti Božieho Slova. Každé ráno začíname na izbách krátkym stíšením, dopoludnia počúvame biblický príbeh, učíme sa biblický verš a piesne, a rozprávame sa v skupinách. Deti majú možnosť dobrovoľne sa zúčasniť súťaže v učení sa biblických veršov naspamäť. Večer počúvajú misijný príbeh, na základe ktorého sa im snažíme vysvetliť, čo znamená byť Božím dieťaťom, nasledovať Pána Ježiša aj v každodennom živote. V rámci predpoludňajších aktivít sme sa venovali životu učeníka Petra. Povolanie Petra (Lk. 5, 1-11), Pán Ježiš kráča po mori (Mt. 14, 22-33), Peter zaprie Pána Ježiša (Mt. 28, 69-75), Stretnutie so zmŕtvychvstaným Pánom Ježišom (Ján 21, 1-17). Ponaučenia z príbehov každý lepšie pochopil počas skupinových diskusií, kde boli deti rozdelené podľa vekových kategórií. Aj my sa často podobáme na Petra. Vieme sľubovať, prísahať, robiť sa dôležitejším ako ostatní, a potom nevieme obstáť ani v modlitbe, ale upadneme, lebo sa o seba bojíme ako Peter vo dvore veľkňaza. Mnohokrát svedčíme o tom, že milujeme Pána Ježiša, že patríme k Nemu, ale náš život to nedokazuje. Je dobré zažiť milosť Pána Ježiša, prežiť, že zomrel nielen za Petra, ale aj za mňa, za moje hriechy. Po zradení Pán Ježiš neukončil svoj vzťah s Petrom, ale ho obnovil. Jestvuje odpustenie a milosť voči hriešnikom, ktorí oľutujú svoje hriechy. Ani o nás Pán Ježiš nehovorí, že sa sklamal a viac už s nami nepočíta, ale ponúka nám možnosť začať znova. Trikrát sa pýta Petra, “Miluješ ma?” Túto otázku kladie aj nám, a musíme na ňu odpovedať úprimne, veď On vidí náš život a pozná naše srdce. Dokáže nás zmeniť a chcel by nás použiť v službe. Aj po zapretí znova dôveruje Petrovi a dáva mu úlohu. Peter dostáva novú šancu.  

Väčšie deti počúvali večer misijný príbeh na základe spracovania kresťanského filmu “Tábor”, ktorého ponaučenia nadväzovali na dopoludňajší Biblický príbeh. V tomto príbehu tiež niekto dostal novú šancu. Vďaka Pánovi Ježišovi môžeme aj my dostať novú šancu, nový život.  

Menšie deti si večer vypočuli príbeh na základe knihy „Tommy Joe”, ktorý bol tiež plný ponaučení o tom, ako Boh mení ľudí a vedie ich po životnej ceste.  

Popoludnia sme trávili športovými a zručnostnými hrami, mali sme tvorivé dielne, a posledný večer nemohol chýbať ani program Kto čo vie?.

Veríme, že skrze ponaučení, ktoré odzneli a ktoré sme pochopili, bude Pán Ježiš aj naďalej pôsobiť v srdciach detí aj dospelých.


FOTOGALERIA