Keresztyén Szavaló- és Prózamondó Verseny, Jóka, 2018. október 13.

2018.10.17 12:59

Hálát adunk az Úrnak, hogy különböző alkalmakon, különböző formában dicsérhetjük Őt, és bizonyságot tehetünk Róla. Ezen az éven 22 résztvevő, gyermek és fiatal vállalta, hogy vers vagy próza által Isten üzenetét adja át a versenyen. Tulajdonképpen nem is igazán a verseny és az elért eredmény a fontos ezen az alkalmon, hanem, hogy együtt lehetünk és ebben a formában is, az Úrra figyelhetünk. Ez kapott hangsúlyt a kezdő áhítat Igéjében is, amely a Filippi 4, 4 alapján szólt hozzánk. „Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek.” Az örömünk oka minden körülmények között az Úr, Őbenne örülhetünk, hogy ismerhetjük, hogy a kegyelmét adja számunkra, és Neki élhetünk. Jó volt tapasztalni, hogy ez az öröm jellemezte az egész alkalmat. De nem csupán a gyermekek és fiatalok szájából hangzott bizonyságtétel, hanem felnőttek is készültek, hogy bátorításként legyenek a versenyzők számára. Az egyik zsűritag, egy anyuka és egy lelkésznő szavalata is színesebbé tette az alkalmat. Ezen kívül még bátorságot kapott egy kislány is, aki bár vonakodva, de végül a keresztapja segítségével Siklós József : Szeretet, béke című versét mondta el.

Természetesen nem maradhatott ki most sem a közös éneklés és imádság. Amíg a zsűri elvonult, hogy kiértékelje a hallottakat, valamint az ebéd elkészüléséig volt lehetőség a felnőttek számára beszélgetésre, a gyerekek pedig nagy lelkesedéssel kihasználták a szép időt és az udvaron játszottak. Az ebéd után került sor a kiértékelésre. Senki nem ment haza üres kézzel, mindenki könyvjutalomban részesült, amit kiválaszthatott. Hálásak vagyunk, hogy szülők, pedagógusok, lelkészek rászánják az időt, hogy a gyermekeket felkészítsék és elhozzák a versenyre. Reménységünk, hogy jövőre ismét találkozhatunk és, hogy az Úr felhasználja szívünkben a megértett üzeneteket.