Keresztyén Szavaló- és Prózamondó Verseny, Jóka, 2022. október 22.

2022.11.03 20:47

„Ha félek is, Benned bízom!” (Zsoltárok 56, 4)

Ezzel az igei üzenettel indultunk a Keresztyén Szavaló és Prózamondó Verseny alkalmán, amit Peres Zsuzsanna, pozsonyi lelkipásztor bevezető áhítatában hallhattunk. Minden verseny, megmérettetés alkalmával van egy egészséges izgalom a résztvevőkben. De bármilyen élethelyzetben is érezzük a félelmet, mindig fordulhatunk az Úrhoz, aki velünk van, megsegít, mellénk áll. Ha Benne bízunk, akkor szűnik a félelem, és megerősödünk.

Természetesen ennek az alkalomnak nem az a célja, hogy növeljük a versenyszellemet, hogy ugródeszkát biztosítsunk feltörekvő tehetségeknek vagy színházi, művészi előadást várjunk azoktól, akik felkészülnek. Ennél sokkal maradandóbb célt teszünk az alkalmaink középpontjába, amibe ez a verseny is beletartozik. Isten Igéjének és üzenetének továbbadása, bizonyságtétel, növekedés a hitben, Isten Szavának mélyebb megismerése és az Úrral való kapcsolat elmélyítése. Hisszük, hogy a keresztyén versek és prózák, amik hűen tükrözik Isten Igéjének üzenetét, olyan módon tudnak beépülni a gyermekek és a fiatalok, sőt a felnőttek szívébe, amin keresztül Isten Szentlelke munkálkodhat. Jó azt tapasztalni, amikor versek, prózák formájában ilyen üzenetek hangzanak el. Ami megerősít abban, hogy az Úr karjába vesz és hordoz minket, amikor mi éppen roskadozunk; hogy mindent Őrá lehet bízni; hogy Neki köszönhetjük a családunkat, az ételt az asztalon; hogy a Jó Pásztor utánamegy az egy elveszett báránynak is. Hisszük, hogy az a gyermek és fiatal, aki a verseny kedvéért megtanul egy-egy ilyen verset, prózát, őt magát is erősíti az üzenet, de azoknak is bizonyságtétel, akik éppen hallgatják. Ezt a légkört igyekszünk megteremteni a verseny alkalmán.

Természetesen, a zsűri azért van, hogy ha már verseny, akkor értékelje is a hallottakat. Ezen az éven 29 versenyző jött el, sajnos voltak, akik készültek, de aztán betegség, vagy más ok miatt mégsem tudtak részt venni az alkalmon. Négy kategóriában, korosztályok szerint hangzottak el a versek, prózák. A zsűrinek most is nagyon nehéz dolga volt, főleg a kisebbek (1-3. oszt.) korosztályában, hiszen nagyon ügyesen, és látszott, hogy lelkesedéssel, örömmel adják tovább azt, amit megtanultak. Ezért bizonyos kategóriáknál a zsűri nem is tudott dönteni, így megosztott helyezést állapítottak meg.  Sajnos olyan is akadt, amit nem tudtak értékelni, mivel nem felelt meg a verseny kritériumainak. Az egyik kategóriában nem osztottak ki első helyet, csak második és harmadik helyezést. Viszont senki sem távozott üres kézzel, mert egy kis jutalomban mindenki részesült. Reméljük, hogy az ajándék csak mellékes és maradandó az, amit az Úr elvégzett/elvégez az Ő Szaván, Igéjén keresztül a szívekben.