Két rendhagyó hittanóra a Hidaskürti Magán Szakközépiskolában, 2016. december 13.

2017.01.09 16:59

Isten kegyelméből lehetőséget kaptunk arra, hogy 2016. december 13-án ellátogathassunk a Hidaskürti Magán Szakközépiskolába. Egyik önkéntes munkatársunk, aki szintén ebbe a középiskolába járt, hívta fel az iskola igazgató nőjének figyelmét szolgálatunkra. Ő felkeresett minket, és így jöhetett létrte ez az alkalom.

Két hittanóra állt rendelkezésünkre, amelyet két külön osztállyal töltöttünk. Mivel adventi időszak volt, arra kértek meg, hogy az advent üzenetéről szóljunk. A fiatalok érdeklődéssel, fegyelmezetten fogadták szolgálatunkat. Bevezetésként elénekeltük az Ez az a nap című éneket, amelynek a harmadik verse arról szól, hogy „eljön az Úr, akit úgy várunk“. Ezután Andrássy Zsuzsa beszélt az advent lényegéről és üzenetéről. Elmondta, hogy az első advent már akkor kezdődött, amikor Isten megígérte az első emberpárnak, hogy eljön a Megváltó, aki megszabadítja őket a bűntől. Azóta a zsidó nép várta a Messiást. Az első Karácsonykor ez az ígéret beteljesedett. Később, amikor az Úr Jézus meghalt a kereszten és feltámadott, majd felment a Mennybe, hogy helyet készítsen az Őt szeretőknek, megígérte, hogy újra visszajön, hogy magához vegye őket. Ez a második advent, amely azóta is tart. Várjuk Őt, aki már nem kisgyermekként fog eljönni, hanem mint Úr és Király, teljes dicsőségben.

A fiatalok bekapcsolódtak a beszélgetésbe, és elmondták véleményüket. Végül a Dicsőség mennyben az Istennek című éneket énekeltük, és mindenki kapott egy szórólapot, melyet elfogadtak tőlünk, mint karácsonyi ajándékot. Hiszem, hogy az Úr munkálkodott úgy a diákok, mint az alkalmon lévő tanárok szívében is, és elgondolkodtak azon, amit hallottak.