Koncoročné sústredenie, Jelka, 28. decembra 2016 – 1. januára 2017

23.11.2017 17:34

Môj hriech, ó Ježišu, môj hriech, ó Ježišu, už ma viac netrápi.“

Z Božej milosti a pod vedením Jeho Ducha Svätého, prežívajúc oslobodenie Pána Ježiša Krista, sme mohli stráviť posledné dni roku 2016 a Nový rok 2017. Večer 28. decembra sme začali hneď po večeri stíšením. Počas ostatných večerov sme sa zaoberali Žalmami 30. až 33., ktorých posolstvo nám priblížili duchovní pastieri a iní Pánovi učeníci. Bolo dobré počuť, že Božie Slovo je aj dnes aktuálne, že ťarchu našich vín nemusíme niesť sami, pretože aj pre nás má Pán odpustenie. Avšak k tomu, aby sme dostali úplné odpustenie, nesmieme odďaľovať vyznanie hriechov alebo ich zakrývať.

Každé ráno sme začínali ako zvyčajne ranným stíšením, piesňou a poďakovaním za prestretý stôl. Dopoludnia sme sa zaoberali listom k Títovi. Bola reč o tom, že život veriacich má byť bezúhonný, čo znamená mať zdravú vieru, usporiadaný život, napomínať s nádejou a konať dobré skutky prameniace z lásky (medzi iným). Nezaškodí sa zamyslieť aj nad našou rečou, keďže slová prezrádzajú čo máme v srdci. Ten, kto patrí Kristovi, je naplnený Duchom Svätým a nepotrebuje žiadne “náhradné” návykové činnosti (alkohol, drogy). Apoštol Pavel dáva nielen Títovi, ale aj nám presný popis o tom, akí máme byť nezávisle od nášho veku, aby kvôli nám nepadol zlý tieň a pohana na Božie Slovo. Hovorili sme aj o našom prístupe k školským a pracovným povinnostiam: naše každodenné povinnosti by sme si mali plniť tak, že to nerobíme pre radosť vedúceho alebo nadriadeného, alebo si ich neplníme naschvál – zo vzdoru k učiteľom. Mali by sme dávať niečo naviac, ako by sme to robili pre nášho Pána.

Po dopoludňajších prednáškach nasledovali skupinové diskusie, kde sme si v užšom kruhu mohli pohovoriť o tom, čo sme počuli, mali sme priestor na výmenu názorov a skúseností. Na Silvestra sme sa poobede všetci zúčastnili na bohoslužbe, a posledné hodiny roka sme strávili sústredením sa na Božie Slovo a vďakou. Podelili sme sa o to, aký sme mali rok, aké dôležité udalosti a zážitky sme prežili, a aj to, čo nám dalo toto podujatie. Po polnoci už na nás čakal prestretý stôl s rôznymi dobrotami. Toto sústredenie sa skončilo novoročnou bohoslužbou a obedom. Som vďačná zato, že som mohla uzavrieť starý rok a prejsť do toho nového spolu s veriacimi bratmi a sestrami, posilnená vo viere v Pána Ježiša Krista.

Bús Katalin, dobrovoľníčka občianskeho združenia Emmaus

Podujatie podporila aj nadácia Bethlen Gábor Alap.