Koncoročné sústredenie, Jelka, 28. decembra 2017-1. januára 2018

22.03.2018 15:54

Navždy mi zostane On, Začiatok a Koniec” – tento citát z piesne bol mottom Koncoročného sústredenia, ktoré sa znova konalo v Misijnom centre Betlehem. Počet účastníkov sa menil, niekedy nás bolo len 13, inokedy až 28.

Sústredenie sme začali stíšením na základe Božieho Slova z listu Hebrejským 1,1-4, kde sa hovorí o tom, že Ježiš Kristus je posledným Slovom Pána Boha k nám. V piatok a v sobotu sme počuli po dve prednášky. Tento rok sme sa zaoberali 1. knihou Mojžišovou, konkrétne kapitolami 2., 3. a 4. Názvy jednotlivých prednášok boli: „Boží poriadok”, „Poriadok sa porušil”, „Následky hriechu” a „Hriech sa šíri ďalej”. Po dopoludňajšej prednáške vždy nasledovali skupinové diskusie.

V rámci popoludňajšieho programu nám niektorí mladí bratia a sestry podali svedectvo o tom, ako trávia svoju dobrovoľnícku službu v Rakúsku a v Poľsku. Sme radi, že Pán ich vedie a pomáha im aj ďaleko od ich domova.

Na Silvestra sme sa doobeda aj poobede zúčastnili na bohoslužbe v miestnom reformovanom kostole, a takisto aj na Nový rok. Na Silvestra sme ostali trinásti, najprv sme si prečítali 68. Žalm, potom sme sa podelili o zážitky zo starého roka a každý povedal, čo bolo pre neho dôležité, čo pochopil počas týždňa.

Mali sme aj veľa voľného času, kedy sme sa mohli porozprávať, prejsť sa po dedine alebo zahrať sa spoločenské hry. Tešili sme sa, že niekedy prišli aj mladé rodiny s deťmi, a aj s nimi sme mohli stráviť trochu času.

Mne tento týždeň dal veľmi veľa. Pochopila som, že Pán ma upozorňuje, aké je dôležité neprerušiť vzťah s Pánom Ježišom, pretože On vždy chce byť so mnou, prihovára sa mi a neodvrhne ma ani napriek mojim hriechom. Takisto je dôležité, aby som mala dobré vzťahy s ostatnými ľuďmi.

Verím, že toto Koncoročné sústredenie bolo požehnaním pre nás všetkých, všetci môžeme byť vďační za uplynulý rok a duševne sme sa posilnili pred novými úlohami a povinnosťami.

 

Eleonóra Görfölová, dobrovoľníčka občianskeho združenia Emmaus

 

FOTOGALERIA