Kurz AB pre mladých pomocníkov, Jelka, 21-22.03.2014

14.04.2014 11:56

            Som vďačná Pánu Bohu zato, že aj mládež z Opatovského Sokolca prejavila záujem o kurz AB pre mladých misionárov - pomocníkov v táboroch. Túžili hlbšie spoznať Božie Slovo a lepšie sa pripraviť na službu v letných táboroch.

        Na tomto podujatí sa zúčastnilo 11 osôb, spolu s pomocníkmi. Títo chlapci a dievčatá už aj dosiaľ pomáhali v cirkevných táboroch vo svojej obci, a aj naďalej by sa chceli venovať tejto službe. Zaoberali sme sa témami, ktoré sú dôležité pre každého pracovníka s deťmi: Kto je kresťan, Prečo máme deti učiť o Božom Slove, Význam názorných pomôcok pri vyučovaní, ako aj ich príprava, Ako učiť biblický verš a pieseň. Účastníci mali možnosť vyskúšať si aj v praxi, čo sa naučili. Vybrali si jeden biblický verš, ktorý v krátkosti vysvetlili ostatným. Všetci túto úlohu splnili, a správne pochopili význam daného verša. Nakoniec dostali vysvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu.

Som vďačná za to, že účastníci kurzu boli otvorení voči Božiemu Slovu, a chceli by sa zúčastniť aj 5-dňového rozšíreného kurzu, kde by sa mohli ešte      

viac naučiť o službe medzi deťmi a mali by viac času a možností precvičiť si svoje vedomosti v praxi. Verím, že Pán im dá túto príležitosť, aj naďalej 

bude s nimi a požehná ich, aby pre Neho boli dobrými Nástrojmi v Jeho rukách.