Kurz Emmaus pre Spolupracovníkov s Deťmi, Jelka, 19-23. augusta 2019

21.10.2019 18:46

Buďme svedkami!

Z Božej milosti sa aj v roku 2019 mohol v Jelke uskutočniť kurz pre spolupracovníkov. Na Jeho volanie odpovedalo 15 ľudí, teda toľkí sa zúčastnili na tomto podujatí. Naučili sme sa naspamäť 66 kníh Biblie. Tieto vedomosti sme aj využili, pretože sme vyhľadávali veľa biblických veršov. Cieľom hľadania bolo, aby sme dobre pochopili, prečo treba učiť deti o Bohu. Kurz mal dve praktické časti: výučba piesne a výučba biblického verša. Po rokoch učenia sa, ktoré mám za sebou, bolo pre mňa zvláštne ale na druhej strane povznášajúce, že sa niečo učím preto, aby som to mohol odovzdať ďalej. Človek to aj nevedome berie vážnejšie, veď to všetko nie je len o ňom.

Chcel by som vyzdvihnúť časť učiva, ktorá bola pre mňa najviac poučná:

Duch Svätý používa Božie Slovo v živote veriacich takto:

- povzbudzuje duchovný rast

- ochraňuje nás od hriechu

- ukazuje nám cestu

- dáva nám silu obstáť proti pokušeniu

- pomáha, aby sme vedeli svedčiť

Ako sa kurz blížil ku koncu, čoraz lepšie som pochopil, že to čo sa učím, je v prvom rade pre mňa. Musím si z toho vziať ponaučenie pre seba, a keď som už pochopil Boží odkaz pre mňa, môžem byť svedkom pre druhých. Nesmiem o tom mlčať, zakryť to pod veko lampáša.

Boh dal viackrát príkaz aj v Starej Zmluve aj v Novej zmluve, aby sme učili deti, povedali im o Jeho skutkoch, vôli a cieľoch. A to preto, aby ich tieto vedomosti formovali, viedli a chránili, a keď dospejú, mohli to odovzdať ďalšej generácii. Buďme svedkovia! Pred našimi deťmi, a pred každým človekom, ktorého nám Pán Boh privedie do cesty.

Božia vôľa a naša viera sú tieto Ježišove slová: „Takisto nie je vôľa vášho Otca v nebesiach, aby zahynul čo len jeden z týchto maličkých. (Matúš.18,14.)”

 

S.D.G.

 

FOTOGALERIA