Kurz pre pomocníkov v práci s deťmi, Emmaus, Jelka, 17-21. augusta 2020.

08.09.2020 16:35

Sme vďační Pánovi zato, že sme tento rok mohli pokračovať vo vlani začatom kurze pre pomocníkov, kde sa naučili ako učiť biblický verš a pieseň. Tentokrát sme sa sústredili na výučbu biblického príbehu. Cieľom tohoto podujatia bolo, aby sa tí, čo chcú pomáhať vo svojom cirkevnom zbore v službe deťom, napríklad na nedeľnej škole alebo v táboroch, prípadne aj u nás v táboroch Emmaus by radi pomohli v službe deťom, mohli nazrieť do práce, ktorá predchádza vážnej príprave na výučbu celého biblického príbehu. Učenie biblického príbehu vôbec nie je ľahké. Nestačí poznať príbeh a naučiť len samotný príbeh, najdôležitejšie je, aby odozneli ponaučenia, ktoré sa týkajú každodenného života, pretože cieľom je, aby sme deťom pomohli dostať sa bližšie k Pánovi Ježišovi. Naučili sme sa, že musíme brať do úvahy vek detí a snažiť sa vyjadrovať jednoducho, hovorili sme o osobnosti učiteľa a jeho zodpovednosti, ale aj o disciplíne podľa Božieho Slova. Popri mnohých praktických radách bolo najdôležitejšie, aby sme najprv my pre seba našli v danom príbehu „poklady” – ponaučenia skryté v Slove, ktoré v prvom rade oslovili nás, ale potom ich musíme odovzdať deťom, tak aby to pochopili a dokázali preniesť do ich života. Toto sme si precvičili počas dvoch prednášok, kde sme sa sústredili na príbeh Jozefa zo Starého Zákona (1.Mojžišova 37. a 39-41). Vždy po jednej kapitole sme sa stíšili pri Božom Slove a potom každý skúsil povedať jedno ponaučenie, ktoré je pre neho dôležité, a ako by to vysvetlil deťom, čo to pre nich znamená.

V prvej časti kurzu účastníci počuli o teoretických poznatkoch výučby biblického príbehu. Ako príklad si mohli vypočuť príbeh Zacheja (Lukáš 19, 1-10) kde si mohli všimnúť, ako sa v praxi používajú body, o ktorých sa učili. Potom si každý musel vybrať jeden biblický príbeh, z ktorého sa pripraví tak, ako by ho predniesol a vysvetlil deťom. Viacerí si vybrali podobenstvá: O chamtivom boháčovi (Lk. 12, 13-21); Robotníci vo vinici (Mt. 20, 1-16); Rozsievač (Mt. 13, 1-23); O nemilosrdnom sluhovi (Mt. 18, 21-35). Iní si vybrali príbehy o uzdravovaní Pána Ježiša: Ježiš uzdraví chromého (Mk. 2, 1-12); Uzdravenie slepého z Jericha (Lk. 18, 35-43); Uzdravenie chromého pri Krásnej bráne (Skutky 3, 1-10); a odznel aj príbeh Dve drobné mince vdovy (Lk. 21, 1-4). Všetci ôsmi účastníci sa snažili poriadne a čestne pripraviť a obstáli. Určite nestačí na prípravu k tejto službe odučiť jeden biblický príbeh, to je len začiatok, ale predovšetkým je to nová skúsenosť, v ktorej sa môžeme zdokonalovať, „rásť” v rukách Pána, ktorý v nás pôsobí. Tento kurz môžeme napríklad absolvovať aj viackrát, ale určite si môžeme prejsť poznámky aj doma, zamyslieť sa nad tým, čo sme počuli, aby sa to v nás utvrdilo.

Bolo dobré, že tu boli aj mamičky s malými deťmi, ktoré priniesli túto obeť preto, že túžili učiť sa od Pána Ježiša a chceli by Mu lepšie slúžiť. Samozrejme, to že niekto ukončil tento kurz, ešte neznamená, že každého Pán bude používať v službe deťom, alebo že odteraz už každý bude učiť biblický príbeh. Ale ten, koho si Pán povolá na túto službu, tomu dá aj dostatočnú múdrosť a silu, a sám ho pripraví na toto povolanie. My sa v prvom rade potrebujeme sústrediť na Neho, a ak chceme učiť druhých, musíme dovoliť, aby najprv Pán učil nás.