Lányok csendes hétvégéje, Jóka, 2013. november 15-17.

2013.11.20 16:16

             Isten kegyelméből, ezúttal harminchárom résztvevővel, ebben az évben is megtarthattuk a lányok csendes hétvégéjét a jókai Betlehem Missziós Központban.

            Eddig minden alkalmon bibliai nőkkel, valamint a lányokat érintő témákkal foglalkoztunk, és ez most sem volt másképpen.

Péntek este és szombat délelőtt Ruth könyvét tanulmányoztuk. Nagyon megszólító volt az Ő Istenhez való ragaszkodása. Fiatalon özvegy lett, nem voltak gyermekei, mégsem keseredett el, és Istenhez akart tartozni, mert látta anyósa életében az Úrba vetett hitet és bizalmat. Naomi volt Ruth bibliája, mert Ruth mint pogány tőle látott és tanult meg mindent. És az Úr nem hagyta őt nélkülözni, úgy irányította az eseményeket, hogy Ruth éppen Boáz mezejére ment kalászt szedegetni. Ruth alázatos volt és szorgalmas, nem hívta fel magára a figyelmet, mégis, akinek észre kellett vennie őt, az észrevette. Ruth megfogadta anyósa tanácsát, bár nem lehetett neki könnyű, mert kiszolgáltatta magát. De Boáz nem élt vissza a helyzetével.

Délután érdekes előadást hallhattunk a szabadidőnk kihasználásáról és az unatkozás veszélyeiről. Hallottuk, hogy a semmittevés a bűn melegágya, bár mi sokszor, például egy nehéz nap után, azt gondoljuk, hogy az nekünk kijár. Az unatkozás azonban nem egyenlő a pihenéssel. A Bibliában ezt nagyon jól láthatjuk Dávid király életében: milyen hamar bűnbe esett, amikor nem tette a dolgát és nem ment el a harcba. Vagy Potifár felesége, akinek mindene megvolt, el akarta csábítani Józsefet, de József elmenekült a kísértés elől. Mi is elmenekülhetünk.
Este pedig a parázna Ráhábról hallottunk, aki a hit által nem veszett el, elrejtette a kémeket, mert pogány létére hitt abban, hogy az Úr Izrael kezébe adja a várost.

            Hálásak vagyunk az Úrnak azért, hogy munkálkodott a lányokban, adott a szívükbe vágyat, hogy eljöjjenek, és jelenlétével megáldotta együttlétünket.