Letné sústredenie Emmaus, Jelka, 11-15. augusta 2021

28.08.2021 13:36

Sme vďační Pánovi, zatože hoci v tomto roku veľa zvyčajných podujatí sa nemohlo uskutočniť kvôli situácii s pandémiou, Letné sústredenie sme predsalen mohli mať. Je také dobré vedieť a skúsiť, že Pán vždy vie, čo potrebujeme a postará sa, aby sme mali duchovný pokrm, ktorý sme konečne mohli dostať v kruhu našich bratov a sestier. Po dlhej odluke a nútenej prestávke bola pre nás radosť, že sme sa mohli stretnúť, spolu sme mohli byť v blízkosti Svätého Písma, spievali sme a modlili sme sa, rozprávali sme sa o ponaučeniach, ktoré sme dostali od Pána a o našich životných skúsenostiach.

Počas uplynulého obdobia sme všetci pochopili, aké je dôležité spoločenstvo bratov a sestier, aké je to požehnanie byť spolu, a ako veľmi nám chýba osobné stretnutie, keď je nám odopreté. Toto obdobie asi v nás uistilo, že si máme viac ceniť a využiť podujatia, kde máme možnosť byť spolu v blízkosti Pána.

Sústredenie sa začalo v stredu večer a končilo v nedeľu s bohoslužbou. Témou podujatia bolo: „Tiché dni pre žobrákov, farizejov a učeníkov okolo Ježiša”. Pomocou štúdia života viacerých postáv z Nového zákona sme zistili, že bez Pána Ježiša sme aj my iba žobrákmi. Vo svetle Slova sme sa stretli s farizejom Šimonom, Bartimeusom; Nikodémom; s mužom slepým od narodenia; Gamálielom; a so žobrákom, ktorý sedával pri Krásnej bráne. Všetci títo boli v blízkosti Pána Ježiša, stretli sa s Ním v nejakej podobe, ale žiaľ, nie každého život sa zmenil, bol vyliečený. Boli takí, ktorí dostali nielen fyzické zdravie, videnie, ale ich oči sa otvorili aj pre duchovné videnie a mohli začať nový život s Ježišom. Žiaľ, boli aj takí, ktorých život sa vôbec nezmenil, lebo v Ježišovi nevideli Božieho Syna. Bartimeus, ktorý bol fyzicky slepý, duchovne videl a videl viac z Pána Ježiša ako napríklad Gamáliel, ktorý bol najznámejší, veľavážený farizej svojej doby.

Vo štvrtok poobede sme sa rozprávali na tému „Čo mi dala karanténa.” Na základe toho sme si vypočuli svedectvo o tom, ako Pán dal útechu po dvojitom smútku v rodine, v najväčšej duševnej hĺbke. Ako je možné prežiť aj v týchto ťažkých podmienkach, že nás vedie a stará sa o nás, a dáva takú silu, čo môžeme dostať len od Neho. V piatok poobede sme sa zamysleli na základe Písma o tom „Aké podmienky má učeníctvo”. V sobotu sme sa zúčastnili na spoločnom podujatí s cirkevným zborom v kostole, kde mala naša sestra misionárka Szilvia Kevezsda prezentáciu o svojej službe v Afrike. V záverečnom stíšení na základe Lk. 22, 31-32 odzneli posmelujúce slová, že Pán zachráni svojich aj v site skúšok a modlí sa za nás. Toto je naša útecha a nádej do budúcnosti, ktorú aj keď nepoznáme, ale vieme, že ak patríme k Nemu, nič a nikto nás nemôže vytrhnúť z Jeho rúk.

Veríme, že Pán nám chystá aj ďalšie stretnutia a spoločné podujatia, kde spolu môžeme rásť vo viere skrz Jeho Slova a Ducha Svätého.