Letné Sústredenie, Jelka, 5-9. augusta 2020.

08.09.2020 16:35

Zažili sme ako Božiu milosť to, že sme znova mohli byť spolu v Jeho blízkosti, hoci bolo podujatie v skrátenej forme, a nie ako zvyčajne. Aj úvodné stíšenie bolo o tom, čo znamená „byť pod figovníkom”. V biblických časoch sa to vzťahovalo na človeka, ktorý sa v tichosti a hĺbavo sústredil na Božie Slovo. Pán Ježiš povedal Natanaelovi: “Predtým, ako ťa sem Filip zavolal, videl som ťa, keď si bol pod figovníkom” (Jn. 1, 48). Vo svetle tohoto verša sme mohli začať naše sústredenie, aby sme sa aj my odhliadnuc od všedných dní mohli zahĺbiť v Božom Slove a ponaučeniach z neho. Dopoludnia sme sa zaoberali s trochu ťažším odsekom, konkrétne listom Rímskym, kapitolami 9-11. Tieto časti boli vybraté z toho dôvodu, že k rastu vo viere potrebujeme nielen ľahko stráviteľné „duchovné mlieko”, ale aj tvrdšiu a ťažšiu potravu.

Z tohoto jednotného odseku jasne vyplýva ponaučenie o milosti, ktorú nemôžeme získať pomocou sily, ako dedičstvo alebo náboženskými tradíciami, ale môže byť naša jedine skrz Pána Ježiša. Pre kresťanov, ktorí boli predtým pohanmi, čiže aj pre nás, Boh naširoko otvoril nebeskú bránu v Ježišovi. Po doobedňajšom štúdiu Božieho Slova vždy nasledovali diskusie v skupinách, aby sme sa mohli lepšie porozprávať o tom, čo sme počuli, aby sme vedeli ponaučenia preniesť do nášho každodenného života, a dostať odpovede na otázky. Bolo dobré zamyslieť sa nad otázkami ako: nakoľko sú pre nás dôležití ľudia okolo nás, koľko času, úsilia venujeme tomu, aby aj oni spoznali Pána Ježiša a ako často sa za nich modlíme?

Počas dvoch popoludní sme sa zaoberali témami z bežného života: „Vzťahy medzi generáciami vo svetle Božieho Slova”; a „Nemiešaj sa do vecí druhého”. V obidvoch témach slúžili ako podklad biblické príbehy a postavy. Tieto dve témy nás prinútili zamyslieť sa nad mnohými vecami, ako by sme mali v každodennom živote vierohodne prežívať to, že patríme k Pánovi Ježišovi. Je dôležité, že Pán nás postavil jedného k druhému, nezávisle od veku a je potrebné, aby sme Mu vedeli spoločne slúžiť. Je požehnaním, že starší vo viere nám idú príkladom a vedia poradiť mladšej generácii. Na druhej strane, mladší vedia spoločnú službu Pánovi doplniť ich nadšením, telesnou aj duševnou silou, a talentom, ktorý dostali od Pána. Počas druhého poobedia sme dostali upozornenie, aby sme dávali pozor na súkromie toho druhého, citili si ho a nechali si pre seba, ak nám niečo povie o neľahkých veciach zo svojho života, nehovorme o tom s druhými ľuďmi. Večerné stíšenia mali spoločnú tému „prinášať ovocie”. Náš život bude oslavovať Pána a prinášať dobré ovocie, ak zostaneme v Pánovi Ježišovi a zakoreníme sa v Jeho Slove.

Samozrejme počas voľného času poobede aj večer sme mali možnosť neviazane sa porozprávať, hrať spoločenské hry, ísť na prechádzky alebo si fyzicky oddýchnuť.

Verím, že týchto pár dní pre nás všetkých znamenalo duchovné naplnenie, a mohli sme byť „pod figovníkom”, kde bol Pán Ježiš stredobodom. Dúfame, že Duch Svätý bude aj naďalej v nás a pripomenie nám Slovo a ponaučenia, čo sme počuli a pochopili, a bude v nás prinášať dobré ovocie na slávu Pána Boha.