Letné sústredenie, Jelka, 8-14. júla 2019

19.09.2019 13:11

Je to veľká milosť, že v lete máme možnsť nielen fyzicky si oddýchnuť, ale aj duchovne sa obnoviť. Vďaka Pánovi, že sme mohli byť spolu ako sestry a bratia v Jeho prítomnosti s Božím Slovom, a mali sme nato celý týždeň. Samozrejme nie každý mal možnsť tráviť takto celý týždeň, ale verím, že prednášky a ponaučenia, ktoré odzneli, alebo skupinové diskusie znamenali pre všetkých zdroj sily. 

Hlavnou témou bol biblický verš „V ten deň však bola sobota“ (Ján. 5, 9), a dopoludnia sme sa vždy zaoberali takými príbehmi, kde Pán Ježiš uzdravoval v sobotu. Mohli sme sa zamyslieť nad tým, čo pre nás znamená deň oddychu a ako ho prežívame. Jedno dôležité ponaučenie re mňa bolo, že Pán Boh nám dal deň oddychu nato, aby bol zdrojom požehnania. Ale aby to tak bolo, musím ja správne využiť tento deň, lebo iba tak bude pre mňa požehnaním. Po doobedňajších prednáškach nasledovali skupinové diskusie, kde sme sa mohli lepšie, osobnejšie porozprávať o ponaučeniach a otázkach, ktoré odzneli, preniesť ich do každodenného života alebo sme sa rozprávali o tom, čo nás práve zaujíma či trápi. 

Popoludní sme počuli o témach Božie Slovo, modlitba, spoločenstvo a služba Pánovi. Mali sme možnosť aj spoločne sa porozprávať o týchto témach.

Pri večerných stíšeniach sme sa sústredili na časti z 1. Petrovho lista. Jedno stíšenie dostalo názov „Buďte svätí, lebo ja som svätý!” (1Pt. 1, 14-16) V ten večer pre mňa boli dôležité dve ponaučenia: svätý je ten človek, ktorý sa podriadi Božej vôle, svätosť je dar a zároveň aj úloha. 

Popri prednáškach sme samozrejme mali čas na rozhovory, veľké prechádzky, a ani teraz nemohli chýbať spoločné hry. Som vďačná Pánovi zato, že sme týchto pár dní mohli stráviť  v spoločenstve veriacich bratov a sestier. Dúfam, že Duch Svätý a Božie Slovo v nás bude aj naďalej pôsobiť, a to, čo sme pochopili z Jeho milosti,, budeme žiť v každodennom živote, aby sme mohli byť ešte poslušnejšie Božie deti, ktoré Mu s radosťou slúžia a žijú pre Neho.

 

FOTOGALERIA