Letné sústredenie pre mládež, Jelka, 10-16. júla 2017

02.02.2018 15:39

„Čo ti ponúka svet?” Touto otázkou sme sa zaoberali vo svetle Božieho Slova počas letného sústredenia pre mládež v Jelke. Doobeda sme sa zaoberali príbehom Abraháma a Lóta. Lót si vybral bývanie na základe toho, čo videl, čo bolo pre jeho oči lákavé. Chcel využiť to, čo mu núkal svet, preto sa usadil v Sodome. Takto na neho pôsobilo všetko, čo sa v Sodome dialo – spôsob života, hodnoty, a on tam zapadol. Síce tým trpel, nezmenil to. Len z Božej milosti nezahynul, keď Pán odsúdil tieto mestá. Aj my ľahko zabudneme na Pána a zapadneme do toho, čo ponúka svet. Ešte aj Božie deti často upadnú do pokušenia a nasledujú hodnoty a zvyky neveriacich. Kladieme dôraz na úspech a zabezpečenie materiálnej istoty, a mnohé rozhodnutia prinášame na základe toho, čo vidíme a podľa našich túžob, a nie podľa Božieho Slova. Ale všetko má svoje dôsledky. Preto je Lótov život a rozhodnutie je pre nás negatívnym príkladom a upozornením. Nemôžeme patriť aj k svetu a žiť podľa jeho túžob, a zároveň patriť aj Pánu Ježišovi. Pretože ten, kto miluje svet, obracia sa chrbtom k Pánovi. Našou úlohou – úlohou Božích detí vo svete je, poukazovať na Neho! Abrahám sa snažil dôverovať Pánovi a Jeho sľubu, preto nebol zahanbený. Neostal mu ten horší údel, ale Božie požehnanie bolo v jeho živote hojné.

Počas skupinových diskusií sme mali možnosť porozprávať sa o ponaučeniach príbehu v menších skupinách, preniesť ich do svojho života a porozmýšľať o tom, čo sme počuli. Poobede sme sa zaoberali rôznymi témami, ktoré nám pomohli pochopiť, ako treba v praxi a v každodennom živote žiť vo viere v Pána a vo vzťahu s Ním. Napr.: Naše miesto a poslanie vo svete; Trpezlivosť a netrpezlivosť, Nenič svoje telo! (prednáška o závislostiach, vďaka ktorej sme si uvedomili, aké nebezpečenstvo na nás číha a dostali sme radu, ako môžeme rozpoznať závislosť, pomôcť tomu, kto má takéto problémy). Okrem toho sme počas týždňa spoznali príbeh misionárky na základe spracovania knihy „Žena s knihou”. Večerné stíšenia boli na tému podobenstva o rozsievačovi, bola reč o tom, do akej zeme padne semeno Slova (do planej zeme, medzi sklay, medzi tŕnie, a do úrodnej zeme).

Voľný čas každý trávil, ako chcel – odpočinkom, prechádzkami, spoločenskými hrami a rozhovormi. Podujatie sme ukončili ako zvyčajne spoločným vyhodnotením, keď každý v krátkosti povedal, čo bolo pre neho dôležité, aké ponaučenia si vezme “so sebou domov” z tohoto týždňa.  

Som len vďačná Pánovi, pretože toto je pre nás taký týždeň, kedy sa môžeme sústrediť na Božie Slovo, posilniť sa vo viere, kde stredobodom je Pán Ježiš. Je dobré vedieť, že jedine Jeho Slovo má silu obnoviť a pretvárať, náš život sa môže zmeniť len ak sa pridŕžame Slova, a poslušne prijímame všetko, čo nám Pán hovorí. Verím, že Pán aj naďalej bude pôsobiť v našich srdciach a životoch, na základe toho, čo sme tento týždeň počuli a pochopili.